Oppdateringer Personvernerklæring for Tibber Norge AS

Oppdateringsprotokoll:

Tibber Norge AS jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr til deg som kunde. Dette kan bety at vi ønsker å behandle dine personopplysninger for nye formål, at vi samler inn andre data fra deg eller deler dataene dine med andre mottakere enn det som tidligere er oppgitt.

Vesentlige endringer i vår behandling av personopplysninger vil bli varslet til deg på en måte som er hensiktsmessig sett i forhold til omstendighetene. Hvis endringene er av en slik art at du ikke lenger ønsker å fortsette å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av personvernrerklæringen, kan du alltid si opp avtalen din ved å kontakte oss.

Den siste versjonen av personvernerklæringen vår blir alltid publisert på nettstedet vårt.

Implementerte endringer (når og hva) i vår personvernerklæring er beskrevet i denne teksten, som oppdateres regelmessig.

Siste oppdatering – Mars 2022

  • Gjort det klart hvordan vi jobber for å inkludere kundene våre i historiene våre ved å beskrive det under vår egen overskrift.

  • Avklart en prosess i hvordan vi jobber med å kommunisere på en personlig måte ved å unngå reklame til allerede eksisterende kunder på sosiale medier.

  • Beskrev flere måter vi bruker med det formål å «administrere, beskytte og utvikle systemene og tjenestene våre».

  • Gjorde en avklaring i avsnittet om «å overholde juridiske forpliktelser»

  • Oversatt en del av erklæringen til norsk fra engelsk

  • Mindre språklige endringer

Tidligere oppdateringer

01-07-2021

  • Lanserte et helt nytt design for personvernerklæringen for å gjøre det lettere for deg å finne det du leter etter.

  • Avklart for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og hvilken deling av personopplysninger som skjer.

  • Avklart i hvilke situasjoner henholdsvis Tibber Norge AS og Tibber AS er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger.