Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Personvernerklæring for (potensielle) kunder i Tibber Norge AS

Personvernerklæring for Tibber Norge AS

Tibber Norge AS («Tibber») ivaretar personvernet ditt ved at vi alltid samler inn og behandler personopplysninger ansvarlig og med fokus på personvernet. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine når du kontakter oss eller kjøper en vare eller en tjeneste fra Tibber. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve disse. Det er viktig at du leser denne erklæringen slik at du er klar over hvordan og hvorfor Tibber behandler personopplysningene dine.

For ordens skyld ber vi deg som også bruker Tibber-appen å merke deg at den tjenesten leveres direkte fra vårt morselskap Tibber AS. Behandling som skjer i appen følger Tibber AS’ personvernerklæring for appen. Du kan lese den her.

Vi hos Tibber vil være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine slik at du kan føle deg trygg hos oss. Vi vil aldri selge personopplysningene dine til andre virksomheter. Tibber er en del av Tibber-konsernet, som har virksomhet i flere land i Europa. Personopplysningene dine vil kunne bli behandlet av medarbeidere i de ulike selskapene i konsernet, men vi har sørget for at personopplysningene dine har samme beskyttelse uansett hvor i konsernet de behandles, og at behandlingen følger gjeldende personvernregler, interne instrukser og rutiner. Se listen over Tibber-selskaper her.

Personvernerklæringen angir hvilke kategorier av personopplysninger vi kan behandle for ulike formål. En nærmere forklaring på kategoriene, med eksempler på personopplysninger, finner du her.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger etter denne personvernerklæringen er:

Selskapsnavn: Tibber Norge AS Organisasjonsnummer: 917 245 975 E-postadresse: hello@tibber.com

Vi behandler personopplysningene dine:

FOR Å KUNNE INNGÅ STRØMAVTALE OG SELGE STRØM TIL DEG

Tibber behandler opplysningene dine for at du skal kunne inngå strømavtale og få strøm levert av Tibber i henhold til vilkårene i strømavtalen. Dette innebærer hovedsakelig at vi lagrer opplysningene dine i vårt kunderegister, kjøper inn og leverer strøm til anlegget ditt, kommuniserer med deg, og håndterer betalingene dine. Opplysningene kommer dels direkte fra deg når avtalen inngås, eller ved at vi henter dem fra offentlige tilgjengelige kilder (for eksempel navn- og adresseopplysninger fra Dun & Bradstreet) og dels samler vi dem inn fra nettselskapet ditt (f.eks. opplysninger om forbruket ditt). Hvis du har «Tibber Smart strømavtale» får vi også opplysninger fra morselskapet vårt og tjenestene du bruker i Tibber-appen.

Som en del av avtaleinngåelsen kan vi også foreta en kredittsjekk, les mer i eget avsnitt nedenfor.

Kategorier av personopplysninger (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger, inkludert fødselsnummer

 • Kontaktopplysninger

 • Anleggsopplysninger, inkludert opplysninger om husstanden, f.eks. antall medlemmer

 • Økonomiske opplysninger

 • Måleverdier og forbruksopplysninger

 • Kundestatus

 • Kommunikasjon

Disse opplysningene behandles også for å kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser – se avsnittet under.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale, for å inngå og oppfylle strømavtalen med oss. Innfri rettslig forpliktelse. I noen tilfeller kan det være nødvendig å behandle enkelte opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, eksempelvis for å kunne overholde lover som Energiloven.

Lagringstid: Personopplysningene dine lagres i hele avtaleperioden for dette formålet.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan bli delt med andre selskaper som inngår i Tibber-konsernet, for å håndtere og administrere strømavtalen din. Vi kan også bruke tjenesteleverandører, f.eks. kredittopplysningsbyråer, faktureringstjenester eller kommunikasjonsplattformer.

For å kunne begynne å levere strøm til deg vil vi også måtte dele opplysningene dine med nettselskapet ditt/Elhub. Vi kan også måtte dele opplysninger om dine måleverdier og forbruksopplysninger med den nasjonale nettoperatøren eller det nettselskapet anlegget ditt tilhører. Opplysninger kan også bli delt med netteieren for strømnettet anlegget tilhører og/eller det nasjonale nettet, for å vise at anlegget har inngått i forbruksstyring.

Kredittsjekk

Når du ønsker å inngå strømavtale med oss, foretar vi en kredittsjekk før avtalen godkjennes.

Når vi utfører kredittsjekker, behandler vi følgende kategorier av personopplysninger: Identitetsopplysninger, Kontaktopplysninger, Anleggsopplysninger og Informasjon om din økonomi (fra kredittopplysningsbyråer og eventuell relevant intern informasjon).

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er Oppfyllelse av avtale (en forutsetning for å inngå en avtale med oss) og Berettiget interesse. Vi utfører en kredittsjekk for å gjennomføre en kredittvurdering av deg i forbindelse med bestilling av strømavtale. Dette for å vurdere din betalingsevne da strømforbruket betales i etterkant, (det vil si vi gir deg en fortløpende kreditt). Vi har sikkerhetsmekanismer for å validere våre beslutningsmodeller og utfører stikkprøver. Når grunnlaget er Berettiget interesse er vår samlede vurdering er at våre interesser, i forhold til hvordan de påvirker dine interesser, både er nødvendige og står i forhold til formålet

I Norge kan kredittvurderingen innebære at vi deler personnummeret ditt med kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet for å ta en kredittrapport. Kredittopplysningsbyrået vil informere deg om at vi har tatt en kredittrapport. Kredittopplysningsbyrået behandler personopplysninger under eget personvernansvar, se deres personvernerklæring her.

Vi behandler opplysningene under kredittsjekken og deretter i en periode på 12 måneder for å kunne oppfylle og administrere dine rettigheter eller eventuelle juridiske krav.

Avgjørelsen om å godkjenne deg som kunde basert på kredittsjekken utgjør en såkalt automatisert beslutning uten involvering av våre ansatte, en beslutning som har juridiske konsekvenser eller på lignende måte påvirker deg vesentlig. I noen tilfeller tas beslutninger av den ansatte, for eksempel om vi kan akseptere avtalen med visse forbehold (for eksempel sikkerhet). Vi tar automatiserte avgjørelser når vi (1) bestemmer oss for å godkjenne strømavtalen din, eller (2) bestemmer oss for å ikke godta bestillingen av strømavtalen. Beslutningen er basert på informasjon du har gitt oss, samt informasjon fra eksterne kilder (kredittreferansebyråer) og vår egen interne informasjon.

Du har alltid rett til å protestere mot en automatisert beslutning med rettsvirkning eller avgjørelser som på samme måte påvirker deg betydelig (med tilhørende profilering). En slik innvending kan sendes til hello@tibber.com,  da vil en ansatt hos Tibber kontrollere at avgjørelsen er riktig, og tar hensyn til eventuell tilleggsinformasjon du måtte gi oss. Du har også rett til å protestere mot behandling basert på berettiget interesse, les mer om dine rettigheter her.

Tibber vil kun behandle de opplysningene vi mottar fra kredittopplysningsbyrået, enten relevant informasjon om din økonomi, en verifisering mot vår kredittpolicy eller kredittscore knyttet til en slik kredittpolicy. Vi anbefaler at du kontakter kredittopplysningsbyrået som har informert deg om at Tibber har gjort en kredittsjekk, dersom du ønsker mer informasjon om opplysningene de har delt med oss.

FOR Å HÅNDTERE DINE KJØP AV VARER OG/ELLER TJENESTER I TIBBER STORE

Tibber behandler opplysningene dine når du gjennomfører et kjøp i nettbutikken vår. Opplysningene behandles først og fremst for å håndtere bestillingen din, sende ordrebekreftelse og levere bestillingen. Opplysningene får vi fra deg når du besøker nettbutikken vår, bestiller osv.

Hvis du bestiller via en partnerside, kan vi også merke bestillingen din for å kunne se hvilke bestillinger som kommer fra en slik side. Dette kan gjøres ved at du fyller ut et felt, eller ved at vi legger til digital sporing. Slik merking brukes bare for å kunne se hvor du la inn bestillingen.

Vi bruker en leveringstjeneste som heter 'Ingrid kasseløsning', les mer under overskriften Levering nedenfor. For betaling av kjøp i Tibber Store bruker vi betalingstjenesten Adyen. Les mer under overskriften "Betaling" nedenfor.

Hvis produktet eller tjenesten du ønsker å kjøpe er utsolgt kan du be om å bli varslet. Les mer under overskriften 'Lagermelding' nedenfor.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger(navn)

 • Kontaktopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Økonomiske opplysninger(valgt betalingsmåte)

 • Kundestatus

 • Kommunikasjon

Disse opplysningene behandles også for å kunne oppfylle rettslige forpliktelser – se avsnittet under.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale, for å gjennomføre kjøpet ditt hos oss.

Lagringstid: Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle alle forpliktelser i henhold til avtalevilkårene.

Deling av opplysninger: Vi kan dele personopplysningene med andre selskaper i Tibber-konsernet, partnere vi bruker til installasjon (f.eks. installasjon av ladeboks for elbil) og tjenesteleverandører av lager- og logistikktjenester. I de tilfeller hvor mottakeren av personopplysninger behandler opplysningene på våre vegne, kan de brukes utelukkende for de formål vi har angitt, og på den måten vi har bestemt.

Vi bruker Klarna som leverandør av netthandels- og betalingsløsning. Dette innebærer at vi kan overføre personopplysninger som kontakt- og bestillingsopplysninger til Klarna når handelen skal gjennomføres, slik at Klarna kan håndtere kjøpet ditt.

Klarna deler i sin tur relevante opplysninger med oss for at vi skal kunne levere varene du har kjøpt til deg (kontaktopplysninger, leveringsadresse, valgt betalingsmåte).

Personopplysninger kan også deles med andre tredjeparter som er behandlingsansvarlig for opplysningene, for eksempel distributør, produsent, myndighet eller lignende (f.eks. hvis et økonomisk tilskudd fra Staten inngår i transaksjonen og Tibber er ansvarlig for å håndtere søknaden om tilskudd).

Levering

I forbindelse med kjøpet velger du selv leveringsmåte, og til det formålet bruker vi In-Grid AB ("Ingrid"). De tilbyr deg ulike alternativer for levering av bestillingen din basert på informasjon om deg og bestillingen din, og behandler personopplysningene dine for disse formålene. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av kontrakten. For å administrere bestillingen din behandler Ingrid opplysningene på våre vegne, men de kan også behandle opplysningene dine for egne formål. Se Ingrids personvernerklæring her.

Betaling

På vår nettside betaler du gjennom betalingsleverandøren Adyen B.V. (heretter "Adyen") når du handler i Tibber Store. Dette innebærer at vi videreformidler bestillingsinformasjonen din til Adyen slik at de kan håndtere betalingen for kjøpet ditt. Adyen tilbyr ulike betalingsalternativer og gir oss relevant informasjon for at vi skal kunne behandle bestillingen din (for eksempel betalingsmetoden).

Denne behandlingen utføres i samsvar med den rettslige grunnlaget om oppfyllelse av avtale.

Personopplysninger vi deler med Adyen behandles av Adyen i deres eget ansvar som behandlingsansvarlig.

Du kan finne Adyens personvernpolicy her.

Lagermelding

For å kunne sende lagermelding trenger vi din e-postadresse. Vi behandler din e-postadresse basert på ditt samtykke. Siden vi bruker samtykke for behandlingen, kan du tilbakekalle ditt samtykke ved å melde deg av i e-posten du mottok etter at du registrerte deg for lagermelding. Opplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-gruppen og tjenesteleverandører for å lette datalagring og e-postmelding. Opplysningene vil bli behandlet til vi har varslet deg én gang om tilgjengeligheten av relevante produkter/tjenester eller til du tilbakekaller ditt samtykke.

FOR Å TILBY MIN SIDE

Du kan opprette en konto på «Min side», der du gjennom personlig innlogging kan se opplysninger om strømavtalen din og bestillinger i Tibber Store.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger, brukernavn og kryptert passord.

 • Kontaktopplysninger

 • Anleggsopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Bonusopplysninger

 • Opplysninger om verving

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale, da tilgangen til Min side er en del av avtalen med oss.

Lagringstid: Opplysningene for Min side-kontoen din lagres så lenge kontoen eksisterer.

Deling av opplysninger: -

FOR Å KUNNE TILBY KUNDESERVICE

Vi behandler opplysningene dine for å kunne tilby kundeservice slik at vi blant annet kan behandle spørsmål knyttet til strømavtalen din eller kjøp du har gjort i nettbutikken vår, uavhengig av om du kontakter oss på e-post, chatterom, eller andre kanaler.

Vi fungerer også som kundeservice for Tibber-appen og tilhørende tjenester, og da er vi databehandler for Tibber AS.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Anleggsopplysninger

 • Måleverdier og forbruksopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Økonomiske opplysninger

 • Kundestatus

 • Kommunikasjon

 • Andre opplysninger du kan velge å dele med oss

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale når behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg. Berettiget interesse for behandling som gjelder levering av kundeservice i ulike kanaler, for oppfølging av saker og kundeservicens effektivitet, samt for å forbedre kundeservicen vår. Hvor sensitiv behandlingen av personopplysningene dine er, avhenger av hvilken informasjon du velger å dele med oss. Hvis det du deler med oss ikke er relevant for vår virksomhet, sletter vi de opplysningene som ikke er relevante. Ettersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne svare på dine spørsmål og bekymringer, er behandlingen av personopplysningene dine både nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: For opplysninger som gjelder oppfyllelse av avtaler, lagrer vi opplysningene så lenge avtalen gjelder. For opplysninger som lagres på grunnlag av berettiget interesse, lagrer vi opplysningene til formålet er oppnådd. Opplysningene lagres inntil videre i pseudonymisert eller anonymisert og aggregert form slik at de ikke kan knyttes til en fysisk person (f.eks. responstid på chatterommet).

Deling av opplysninger: Opplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet for å utføre og administrere denne tjenesten. Opplysningene deles også med leverandører av verktøy for kundeservice, for eksempel chatten vår gjennom Intercom Messenger. 

FOR Å UTARBEIDE OG FORMIDLE RELEVANTE TILBUD

Tibber ønsker å gi deg korrekt informasjon og tilbud, til rett tid og på rett måte. Vi behandler derfor opplysningene dine for å kunne sende deg relevante og personlige utsendelser med tilbud som er tilpasset deg. På samme måte tilpasser vi innholdet i våre digitale kanaler for deg. Les mer om hvordan vi bruker segmentering og profilering her.

Vi analyserer de opplysningene vi har samlet inn på ulike måter for å kunne kommunisere personlig med deg. Vi sorterer for eksempel kunder i ulike grupper ut fra forbrukshistorikk, boligopplysninger eller hva de kjøper i nettbutikken vår. På denne måten kan ulike kunder få ulike tilbud på grunnlag av individuelle eller kollektive analyser.

Vi har også ambisjoner om ikke å forstyrre deg med reklame for våre produkter eller tjenester du allerede kjøper. Vi bruker derfor relevant kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, postnummer, by) du oppgir til oss som kunde for å fjerne deg som mottaker av annonser i digitale og sosiale medier så mye som mulig. Til dette formålet bruker vi en teknologi, såkalt hashing, der vi matcher kontaktinformasjonen din du har registrert hos oss som Tibber-kunde, med for eksempel Facebook eller Google for å instruere dem, hvis informasjonen speiles der, til ikke å vise annonsene våre til deg. Ved hashing koder vi kontaktinformasjonen før vi deler den med tredjeparter. Den mottakende parten koder informasjonen som allerede finnes i systemet deres, for å se om en kode samsvarer med en kode vi delte. I tilfeller der kodene samsvarer, vil tredjeparten ekskludere den brukeren fra å se annonsene vi publiserer gjennom plattformen. Tredjeparter vil aldri motta informasjon hvis koden ikke samsvarer, og vi vil ikke motta informasjon om hvorvidt koden samsvarer eller ikke.

Kategorier av opplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Måleverdier og forbruksopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Sensordata fra tilknyttede apper og enheter

 • Kundestatus

 • Bonusopplysninger

 • Demografiske opplysninger

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale for behandling som følger av avtalen vår, for eksempel personlig kommunikasjon i tilknytning til avtalen (brev med bekreftelse), informasjon om produksjonssted for strømkjøpene dine, nye betalingsmåter eller tips til mer effektiv energibruk. Berettiget interesse for å for eksempel kunne tilby andre av våre produkter slik at du skal kunne utnytte alle fordelene ved tilbudene våre. Vår samlede vurdering er at behandlingen er nødvendig og forholdsmessig for formålet. Du kan alltid kontakte oss hvis du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din skal brukes til dette formålet. Berettiget interesse er også grunnlaget for minimering av annonser som beskrevet ovenfor. Du kan alltid kontakte oss hvis du ikke vil at kontaktinformasjonen din skal brukes til dette formålet, eller du kan endre innstillingene på den aktuelle plattformen der du har blitt ekskludert fra annonsene våre.

Lagringstid: For dette formålet lagres opplysningene så lenge segmenteringen har et formål. For deg som strømkunde behandles dessuten opplysningene for dette formålet i ytterligere inntil 24 måneder etter at strømavtalen er avsluttet og oppgjort partene imellom. For deg som har kjøpt varer i nettbutikken vår, lagres opplysningene for dette formålet i inntil 24 måneder etter siste kjøp. For å minimere annonsene våre som vises på sosiale medieplattformer, så snart matching prosessen er fullført, vil de hashede listene over kodet informasjon bli slettet av både oss og tredjeparter som vi har matchet informasjonen med.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan bli delt med andre selskap som inngår i Tibber-konsernet, for bruk innenfor denne behandlingens rammer. For å minimere annonsene våre som vises på sosiale medieplattformer, deles hashed og kodet informasjon med tredjeparter som beskrevet ovenfor.

FOR Å GJENNOMFØRE KUNDEANALYSER

Tibber behandler opplysningene dine med det formål å kunne analysere våre kunders atferd og strømforbruk. Analysene er først og fremst nødvendige for å kunne utvikle forretningsmodellene våre slik at vi kan tilby kundene så en god pris og så gode tjenester som mulig. Opplysningene blir pseudonymiserte og anonymisert i så stor utstrekning som mulig.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Anleggsopplysninger

 • Kundestatus

 • Kjøpsopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Bonusopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Måleverdier og forbruksopplysninger

 • Sensordata fra tilknyttede apper og enheter

 • Demografiske opplysninger

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse; nødvendig behandling for å kunne ivareta vår berettigede interesse i økt kundeforståelse. Vår samlede vurdering er at behandlingen er nødvendig og forholdsmessig for formålet.

Lagringstid: For dette formålet lagres opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. For deg som strømkunde lagres dessuten opplysningene for dette formålet i ytterligere inntil 24 måneder etter at strømavtalen er avsluttet og oppgjort partene imellom. For deg som har kjøpt varer i nettbutikken vår, lagres opplysningene for dette formålet i inntil 24 måneder etter siste kjøp. Opplysninger som er pseudonymisert eller anonymisert og ikke lenger kan knyttes til noen fysisk person, lagres i ubegrenset tid.

Deling av opplysninger: Opplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet for å gjennomføre kundeanalyser og aggregerte analyser med kunder fra andre markeder der Tibber har kunder.

FOR Å KUNNE TILBY OG HÅNDTERE «VERVEPROGRAMMET»

Som eksisterende kunde hos Tibber kan du, samt den du inviterer, få bonus i form av rabatt når en avtale inngås basert på din anbefaling. Vi behandler personopplysningene dine for å kunne sende deg og la deg bruke disse.

Når du vil anbefale oss for en annen person, gir vi deg en lenke som du kan dele med den du vil invitere til å bli Tibber-kunde. Denne lenken er koblet til deg. Opplysninger om hvem du sender lenken til, lagres ikke hos oss. 

Først når den inviterte personen har registrert seg kan vi og du selv se at personen har valgt å bli kunde. Den inviterte kommer også til å se at det er du som har anbefalt vedkommende å bli kunde. 

Hvis personen du delte lenken med, ikke kommuniserer ytterligere med oss, skjer ingen behandling av personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Opplysninger om verving, som hvem som har invitert deg, eller om den du har invitert, har blitt kunde

 • Bonusopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale når verveprogrammet fører til at du og den du har vervet, skal få bonus. Berettiget interesse i å kunne tilby muligheten til å invitere andre personer til å bli kunder. Ettersom behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er noen kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den som nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: Informasjon om bonus som er sendt, behandles så lenge bonusen er aktiv og så lenge du har strømavtale med oss, pluss et rimelig tidsrom etter dette, slik at du skal kunne benytte ubrukt bonus hvis du blir kunde hos oss på nytt. Aktivitetsloggen lagres så lenge du har avtale med oss. For bonus som brukes ved kjøp, lagres opplysningene så lenge opplysningene i forbindelse med kjøpstransaksjonen lagres.

Deling av opplysninger: Opplysninger om oppnådd og brukt bonus kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet. Deling av opplysninger (navn) om hvem som har blitt invitert, deles med den som har blitt invitert, når lenken for invitasjonen åpnes av mottakeren. Deling av opplysninger (navn og hvorvidt avtale er inngått) om den inviterte deles med vedkommende når invitasjonslenken åpnes og avtale inngås.

FOR Å GJENNOMFØRE KUNDEUNDERSØKELSER OG ANDRE UNDERSØKELSER

Tibber behandler opplysningene dine når vi forbereder en kundeundersøkelse og når du deltar i kundeundersøkelser eller andre undersøkelser vi gjennomfører. Vi velger ut en gruppe kunder som mottar spesifikke undersøkelser for å gjøre dem relevante for kunden. En slik segmentering kan være basert på type kundeforhold, brukte produkter og tjenester osv.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Anleggsopplysninger

 • Demografiske opplysninger

 • Kommunikasjon

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse; for at vi skal kunne gjennomføre kundeundersøkelser og andre undersøkelser. Du har alltid mulighet til å velge om du vil delta eller ikke. Siden behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er noen kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den for å være nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: Personopplysningene lagres for dette formålet i tre (3) måneder fra undersøkelsen er avsluttet. Anonymiserte opplysninger som ikke lenger kan knyttes til en fysisk person, og som inngår i f.eks. rapporter, kan lagres i ubegrenset tid.

Deling av opplysninger: Opplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet. Vi kan også bruke tjenesteleverandører for å gjennomføre undersøkelser.

FOR Å KUNNE BEHANDLE REKLAMASJONER OG GARANTISAKER

Tibber behandler personopplysningene dine hvis du har en garantisak eller av en annen grunn trenger å reklamere på en vare du har kjøpt fra oss. Opplysningene brukes for å behandle saken og kommunisere med f.eks. produsenten av varen reklamasjonen gjelder. I enkelte tilfeller kan leverandøren av varen kreve at du identifiserer deg for at de skal kunne godkjenne eller utføre reparasjonen.

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Kommunikasjon, herunder eventuelt lyd- eller bildemateriale om skaden og behandlingen

 • Sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, behandler vi bare dersom det er nødvendig for å håndtere og oppfylle rettslige forpliktelser i forbindelse med saken.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser etter avtalen i forbindelse med din reklamasjon, garantisak eller erstatningskrav. Hvis vi trenger å behandle sensitive personopplysninger, vil vi be deg om samtykke. Dersom du sender slike opplysninger uten at vi har bedt om det, kommer vi til å innhente samtykke til videre behandling, eller i motsatt fall slette opplysningene. Oppfylle rettslig forpliktelse. I visse tilfeller kan vi trenge å behandle dine opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel om oppgaven innebærer rapporteringsplikt til tilsynsmyndigheter.

Lagringstid: Personopplysningene dine lagres så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser. Erstatningskrav lagres i to (2) år fra det tidspunktet da erstatningskravet ble mottatt. All dokumentasjon knyttet til rettstvister lagres så lenge tvisten pågår, og i tre (3) år etter at tvisten er avgjort.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan deles med leverandør, forsikringsselskap og advokat.

FOR Å IDENTIFISERE OG KONTAKTE REFERANSEKUNDER

Tibber er alltid interessert i å fortelle oss hvem vi er og vårt bidrag til den elektriske revolusjonen. Vi er stolte av våre løsninger og vet at de blir verdsatt av våre kunder. Derfor ønsker vi å fortelle deg ved hjelp av våre kunder. Derfor, når vi lager historiene våre, ønsker vi å fortelle gjennom kundenes øyne. La den personen inspirere, dele sine tanker og til og med hjelpe oss med å spre budskapet om den elektriske revolusjonen vi har satt i gang. Vi behandler derfor personopplysninger for å se hvilken kunde som kan være interessant for å dele sine erfaringer med Tibber.

Kategorier av opplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

 • Identitetsopplysninger

 • Kontaktopplysninger

 • Anleggsopplysninger

 • Måleverdier og forbruksopplysninger

 • Bestillings- og leveringsopplysninger

 • Kjøpsopplysninger

 • Kundestatus

 • Kommunikasjon

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse, vi vurderer at vi har en legitim interesse i å gå gjennom vår kundedatabase for å identifisere og kontakte egnede kunder for deltakelse i artikler, nyhetsbrev, etc. Ettersom behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er noen kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den som nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet. Selve deltakelsen vil da skje med personens samtykke.

Lagringstid: Dataene behandles så lenge vi har dette formålet, vanligvis i en kort periode når vi planlegger å gjennomføre kundeintervjuer etc.

Deling av opplysninger: Dataene deles med andre selskaper i Tibber-konsernet for å planlegge og gjennomføre kundeintervjuer. Dersom kundeintervjuet gjennomføres, gjennomføres det av morselskapet Tibber AS og ytterligere informasjon gis i forbindelse med innhenting av samtykke.

BEHANDLING NÅR DU BRUKER DIGITALE KANALER

Når du bruker noen av Tibbers digitale kanaler, som nettsidenappen eller sidene våre på sosiale medier, samler vi inn personopplysninger du gir oss. Behandlingen av personopplysningene dine har ulike formål, og du kan lese mer om de konkrete behandlingene ved å klikke på lenkene i forrige setning.

FOR Å PSEUDONYMISERE, ANONYMISERE OG AGGREGERE OPPLYSNINGER

Tibber arbeider aktivt for å styre og utvikle virksomheten. En del rapporter og underlagsdokumentasjon for denne styringen og utviklingen inneholder aggregerte datasett og leder til konklusjoner på grunnlag av disse. Slike data kan være basert på personopplysninger eller andre virksomhetsopplysninger, eller en kombinasjon av ulike typer opplysninger.

Vi pseudonymiserer personopplysninger fortløpende for senere å sammenstille og aggregere grunnlag for virksomhetsoppfølgingen. Slik pseudonymisering skjer både automatisk i analyseverktøyene våre og av ansvarlige medarbeidere i manuelle prosesser. Anonymiserte og aggregerte opplysninger, der opplysningene ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner, kan brukes senere for ulike formål i organisasjonen vår (informasjon, styring, ressursplanlegging osv.). Eksempler på når vi kan bruke pseudonymiserte eller anonymiserte og aggregerte opplysninger, er responstider for kundeservice, antall kunder som har valgt avtalegiro, antall kunder som har gjennomført fem eller flere kjøp i Tibber Store osv.

Kategorier av personopplysninger:

 • Alle opplysninger som er oppført under den aktuelle behandlingen i denne erklæringen.

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse; for å styre og utvikle virksomheten. Ettersom behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er noen kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den som nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: Anonymiserte og aggregerte personopplysninger som ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner, lagres i ubegrenset tid. I tilfeller der opplysninger som brukes i anonymisert og aggregert form, må lagres for et bestemt formål, er tilgangen til disse opplysningene begrenset til den rollen som har ansvaret for anonymisering og aggregering.

Deling av personopplysninger: Når formålet er å pseudonymisere eller anonymisere og aggregere, kan personopplysningene deles med andre Tibber-selskaper som skal forestå dette. Opplysninger som ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner, kan deles både internt og eksternt.

FOR Å HÅNDTERE, BESKYTTE OG UTVIKLE SYSTEMENE OG TJENESTENE VÅRE

Tibber arbeider aktivt for å utvikle systemene og tjenestene våre slik at de blir bedre for deg som bruker med hensyn til funksjonalitet, stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. For dette formålet kan vi for eksempel feilsøke, oppdatere og logge og dessuten utvikle og teste systemmiljøene våre. Vi vil så langt det er mulig bruke aggregerte og/eller pseudonymiserte data til disse formålene.

I tillegg kan vi behandle personopplysningene dine ved opplæring av våre ansatte, eller ved gjennomføring av dybdeintervjuer med deg som brukere for å forstå behovene og utfordringene kundene våre står overfor.

Vi arbeider også aktivt og løpende med informasjonssikkerhet for å kunne opprettholde en høy beskyttelse av dine personopplysninger. I dette arbeidet kan vi behandle dine personopplysninger for blant annet kontroller av ulike slag (for eksempel uautorisert tilgang til personopplysninger). Innenfor rammen av sikkerhetstiltak kan vi også iverksette tiltak for beskyttelse mot hvitvasking, korrupsjon og lignende.

Kategorier av personopplysninger:

 • Alle opplysninger som er oppført under den aktuelle behandlingen i denne erklæringen.

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse; for å håndtere, sikre og utvikle systemene og tjenestene våre på en god måte. Ettersom behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er noen kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den som nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: Personopplysninger i logger eller lister knyttet til feilsøking, lagres i inntil 18 måneder fra feilsøkingen fant sted. Anonymiserte og aggregerte personopplysninger som ikke lenger kan knyttes til enkeltpersoner, lagres i ubegrenset tid. 

Deling av personopplysninger: Personopplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet og med systemkonsulenter hos leverandører.

FOR Å HÅNDTERE OG OPPFYLLE RETTSLIGE FORPLIKTELSER

Tibber behandler personopplysningene dine for å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel knyttet til en tvist eller rettergang der Tibber er part.

Kategorier av personopplysninger:

 • Alle opplysninger som er oppført under den aktuelle behandlingen i denne erklæringen og som er relevante for formålet.

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for å svare på rettslige krav. Siden behandlingen ikke er sensitiv og det heller ikke er kjente indikasjoner på at kundenes interesser veier tyngre, anser vi den for å være nødvendig og forholdsmessig i forhold til formålet.

Lagringstid: Den tid som er nødvendig for formålet, typisk når de enkelte rettslige forpliktelser bortfaller.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet, eksterne rådgivere, rettsinstanser, motparter osv.

FOR Å OPPFYLLE RETTSLIGE FORPLIKTELSER

Tibber behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, som bokførings- og regnskapskrav, markedsforordninger og -forskrifter, avtaleloven, forbrukerlovgivning osv. Vi kan også behandle personopplysninger for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter, for eksempel politiet eller tollmyndighetene om nødvendig.

Kategorier av personopplysninger:

 • Alle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de aktuelle rettslige forpliktelser.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av rettslige forpliktelser

Lagringstid: Den tid som er nødvendig for å oppfylle den aktuelle rettslige forpliktelse. For relevante opplysninger og for det formål å håndtere og oppfylle rettslige forpliktelser lagres opplysningene i inntil ti (10) år i tillegg til den tiden det tar å behandle et eventuelt pågående krav. Regnskapsmateriale lagres i tråd med bokføringsloven.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan deles med andre selskaper i Tibber-konsernet, eksterne rådgivere, rettshåndhevende og andre myndigheter, og rettsinstanser.

FOR Å SELGE ELLER ERVERVE VIRKSOMHETER

Tibber kan ha behov for å dele personopplysninger med andre behandlingsansvarlige dersom i) det foretas en verdivurdering av Tibber i forbindelse med anskaffelse av ny kapital, ii) Tibber ønsker å selge, overdra eller slå sammen deler av virksomheten eller iii) Tibber planlegger å kjøpe opp en virksomhet der selgeren trenger innsyn.

Kategorier av personopplysninger:

 • Alle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de aktuelle formål.

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse. Vi anser at vår interesse i å muliggjøre en oppkjøps- eller restruktureringsprosess veier tyngre enn din interesse i å beskytte personopplysningene dine. Behandlingen er nødvendig og står i forhold til formålet.

Lagringstid: Den tid som er nødvendig for formålet.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan deles med investorer og/eller andre behandlingsansvarlige innenfor rammen av en mulig transaksjon, med disse interessentenes representanter, som jurister, konsulenter, banker osv. Personopplysninger skal reduseres i størst mulig grad med hensyn til omfang og innhold, og skal beskyttes blant annet gjennom kontraktsmessig avtale partene imellom.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler nesten utelukkende personopplysningene dine innenfor EU/EØS, og som eksempel benytter vårt sentrale IT-system kun skytjenester i EU/EØS. Vi streber alltid etter at personopplysningene dine skal behandles i EU/EØS, men i visse tilfeller kan noen av våre leverandører av IT-tjenester behandle personopplysninger i tredjeland (hovedsakelig USA eller Storbritannia). I slike tilfeller kommer vi til å sikre at personopplysningene dine behandles trygt og med samme sikkerhetsnivå som benyttes innenfor EU/EØS gjennom følgende tiltak:

 • Overføring av personopplysninger kommer bare til å skje til land som har tilstrekkelig vern for personopplysninger i henhold til EU-kommisjonens beslutning.

 • Når særlige tjenesteleverandører brukes, skal standard personvernbestemmelser og eventuelle vedlegg som EU-kommisjonen har fastsatt, brukes. Dette for å gi personopplysningene samme beskyttelse som innenfor EU.

Hvilke rettigheter har du?

Når vi behandler personopplysningene dine hos oss, har du visse rettigheter. Det kan for eksempel være å be om innsyn i eller retting av opplysningene. Her går vi gjennom hvilke rettigheter du har og hvordan du utøver dem.

Endringer i erklæringen

Vi prøver hele tiden å forbedre og utvikle tjenestene våre, og forbeholder oss derfor retten til når som helst å gjøre endringer i denne erklæringen. Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på en måte som står i forhold til omstendighetene. Ved mindre endringer som ikke vil påvirke deg i vesentlig grad, vil vi ikke varsle deg. Datoen da de nyeste endringene ble publisert, vises alltid i bunnteksten, og du kan lese mer om hvilke endringer som er gjort her.

Kontakt oss

Tibber Norge AS Besøksadresse: Hafstadvegen 23, 6800 Førde Postadresse: Postboks 20, 6801 Førde E-post: hello@tibber.com

Tibber Norge AS er en del av Tibber-konsernet, som for øvrig består av:

 • Tibber AS (morselskap)

 • Tibber AB

 • Tibber Oy (Finland)

 • Tibber Deutschland GmbH

 • Tibber Netherlands BV

Vi håper du digger Tibber!

Oppdatert: 2023-11