Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

Tibber AS ("TAS") beschermt je persoonlijke integriteit, wat betekent dat we je persoonlijke gegevens altijd op een verantwoordelijke manier verzamelen en behandelen, met jouw privacy in gedachten. Dit privacybeleid verklaart hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer je onze mobiele online services gebruikt in onze mobiele applicatie (de "app") met gerelateerde functies. Bovendien beschrijft dit beleid je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen. Om je bewust te zijn van hoe en waarom TAS je persoonlijke gegevens verwerkt, is het belangrijk dat je dit beleid leest.

Let op dat TAS deel is van de Tibber Group. Als je een stroomklant bent en/of andere producten of services van ons afneemt, vindt dit plaats binnen een van Tibbers nationale salesbedrijven. Voor zo'n relatie is elk bedrijf een data controller ('verwerkingsverantwoordelijke'), en je kunt het respectievelijke privacybeleid op hun website lezen. Het complete privacybeleid van TAS lees je hier (in het Engels).

We willen het je makkelijk maken als klant van de Tibber Group. Om die reden laten we je alle interacties en gerelateerde gegevens omtrent jouw klantrelatie met ons zien in de app. Voor die persoonlijke gegevens waarvoor een bedrijf anders dan TAS gegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, treedt TAS op als processor ('gegevensverwerker'). We zorgen er echter voor dat je persoonlijke gegevens dezelfde bescherming hebben, ongeacht waar in de Tibber Group deze worden verwerkt, en dat de verwerking in overeenstemming is met de huidige wetgeving, interne instructies en procedures.

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke die persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit beleid is:

Bedrijfsnaam: Tibber AS Registratienummer: 916 276 338 (Noorwegen) E-mailadres: hello@tibber.com 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

De persoonlijke gegevens die we verwerken hangen af van welke app-functionaliteiten je gebruikt en welke gegevens je deelt met TAS. Hieronder vind je informatie over welke categorieën van persoonlijke gegevens worden verwerkt door de app van TAS.

Contactinformatie: Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en versleutelde wachtwoorden.

Informatie over je huishouden: Informatie over het huis waarin stroomverbruik plaatsvindt, bijvoorbeeld grootte, aantal mensen, soort verwarming, type huis, verbruiksgeschiedenis, etc.

Sensordata van verbonden apps en apparaten: Bijvoorbeeld slimme meters en slimme thermostaten die je verbindt met de TAS-app. Sensordata bevat technische gegevens over het apparaat, zoals het model, de toestand van het apparaat, of het apparaat aan of uit staat en meetwaarden (stroomverbruik, temperatuur, luchtvochtigheid). Sensordata bevat ook gegevens van elektrische auto's die je hebt verbonden met de app, inclusief technische gegevens over de auto (model, codes voor auto-aanpassingen) en de auto en zijn batterijniveau (GPS-coördinaten, stroomverbruik, batterijniveau). 

Informatie over aankopen: Informatie die je registreert wanneer je een service of product koopt die/dat wordt aangeboden door een ander Tibber-bedrijf in de app, zoals productselectie, informatie over je huishouden, betaalmethode, etc.

Communicatie: Informatie die je naar ons stuurt via de app voor klantzaken.

Technische gegevens: Informatie die wordt gegenereerd als je de app gebruikt, bijvoorbeeld over besturingssystemen en andere technologie voor het apparaat waarop de app is geïnstalleerd, de bezoekperiode in de app, wanneer de app voor het laatst is geopend, de bezoekgeschiedenis in de app, informatie over mogelijke crashes, etc. 

In de app zie je ook informatie die wordt verzameld door andere bedrijven in de Tibber Group, afhankelijk van welke services je gebruikt, zoals de aankoop van elektriciteit (energiecontract), aankopen in de webshop, etc. Wat van toepassing is bij dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens staat beschreven in het privacybeleid voor de respectievelijke service. In die contexten is TAS de gegevensverwerker voor het respectievelijke bedrijf dat de verwerkingsverantwoordelijke is. Zie onze lijst van bedrijven die verwerkingsverantwoordelijken binnen de Tibber Group zijn.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

TAS verwerkt je persoonlijke gegevens alleen wanneer er een duidelijk doel is en waar verwerking wordt ondersteund door een rechtsgrondslag in overeenstemming met de wet die van toepassing is (AVG, artikel 6). TAS' gegevensverwerking vindt hoofdzakelijk plaats om contracten met jou aan te gaan en uit te voeren (AVG, artikel 6, 1b) of op basis van een legitiem belang (AVG, artikel 6, 1f). De verwerking kan ook plaatsvinden als TAS een wettelijke verplichting heeft (AVG, artikel 6, 1c). Als geen van bovenstaande van toepassing is, voert TAS de gegevensverwerking uit in overeenstemming met jouw toestemming (AVG, artikel 6, 1a).

Legitieme belangen omvatten TAS' zakelijke belang in het uitvoeren van onze activiteiten en het in staat zijn om jou producten en services aan te bieden.

In overeenstemming met bovenstaande verwerkt TAS je persoonlijke gegevens voor deze doeleinden en met de genoemde rechtsgrondslag:

Doel van de verwerkingCategorieën van persoonlijke gegevensRechtsgrondslag voor de verwerking
Om je de app te laten installeren en een account te creërenContactinformatie, Informatie over je huishouden, Technische gegevensUitvoering van een contract en legitiem belang (verwijst naar informatie over je huishouden en is om TAS' analyse-service te laten werken)
Om je een energiecontract te laten ondertekenen of andere Tibber-producten te kopen (marketing)Contactinformatie, Informatie over je huishouden, Informatie over aankopen, Technische gegevensLegitiem belang
Om je klantsupport te bieden in relatie tot je overeenkomst (kan relateren aan de app of een andere service van Tibber)Contactinformatie, Communicatie, Technische gegevensUitvoering van een contract
Om analyses te maken van je stroomverbruik en dit te optimaliseren (bijvoorbeeld door slim opladen en slim verwarmen)Informatie over je huishouden, Sensordata van verbonden apps en apparatenUitvoering van een contract
Om vergelijkingen te maken met soortgelijke huishoudens en aanbevelingen te doen om je stroomverbruik en -kosten te verlagenInformatie over je huishouden, Sensordata van verbonden apps en apparatenUitvoering van een contract (aanbevelingen doen) en legitiem belang (vergelijking met soortgelijke huishoudens)
Om je informatie te bieden over je stroomverbruik in verschillende categorieënSensordata van verbonden apps en apparatenUitvoering van een contract en legitiem belang (verwijst naar informatie over je huishouden en is om TAS' analyse-service te laten werken)
Om verzoeken voor nieuwe functionaliteiten op te volgen en rapportages over errors te ontvangenContactinformatie, CommunicatieLegitiem belang
Om grote afwijkingen in je stroomverbruik te signaleren die kunnen zijn veroorzaakt door storingen in je elektrische apparatuur, en je hierover informerenSensordata van verbonden apps en apparaten, Informatie over je stroomverbruik van het Tibber-bedrijf waarvan je stroom afneemtUitvoering van een contract en legitiem belang (verwijst naar informatie over je huishouden en is om TAS' analyse-service te laten werken). Push-notificaties over afwijkend stroomverbruik of stroomprijzen kunnen worden uitgezet in de app.
Om de functionaliteit van de app te beherenTechnische gegevensUitvoering van een contract
Om nieuwe producten of services te onderzoeken en te ontwikkelen die mogelijk op de markt worden gebrachtInformatie over je huishouden, Sensordata van verbonden apps en apparaten, Technische gegevensLegitiem belang of, als de verwerking van persoonlijke gegevens bijv. bepaalde profilering bevat, toestemming
Om continu informatie- en beveiligingswerk te doenAlle hierboven genoemde categorieën omtrent informatieLegitiem belang
Om informatie te pseudonimiseren en te aggregeren (om relevante data te hebben voor businessmanagement en follow-up)Alle hierboven genoemde categorieën omtrent informatieLegitiem belang (persoonlijke gegevens zijn gepseudonimiseerd en geaggregeerd zodat de gegevens niet langer kunnen worden geassocieerd met een persoon)
Om te kunnen identificeren wanneer je auto op de locatie is waar je huishoudelijke stroomverbruik plaatsvindtInformatie over je huishouden, Sensordata van de autoUitvoering van een contract
Om de advertenties op onze digitale en sociale media te verminderen voor producten en services die je al van ons gekocht hebt.Contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer, postcode)Legitiem belang

Voor sommige verwerking voert TAS segmentatie en profilering. Dit is hoe we segmentatie en profilering gebruiken.

Power-up voor slim laden (elektrische auto, laadstations)

1. Als je ervoor kiest om slim laden te verbinden en te activeren door een laadpunt te verbinden en/of door een auto met de Tibber-app te verbinden, verwerken we de coördinaten van de auto in overeenstemming met wat de API van de auto beschikbaar stelt. Ons doel hiervoor is om te weten dat de auto zich bij je huishouden bevindt en dus opgeladen kan worden en dat we het opladen kunnen optimaliseren in overeenstemming met onze overeenkomst met jou. Om vast te stellen dat de auto bij het huishouden is, gebruiken we een zogenaamde geofence waarbij we een gebied hebben afgebakend dat direct grenst aan de coördinaten van je huishouden. Als de auto binnen de grenzen van de geofence is, vindt het opladen van de elektrische auto plaats binnen het kader van onze service. Om die reden vindt de verwerking plaats op de rechtsgrondslag uitvoering van een contract.

2. In verband met het verlenen van de dienst Tibber VPP. Indien de totale capaciteit (volume/vermogen) die via klanten beschikbaar wordt gesteld voor Tibber VPP, groter is dan de ruimte die Tibber heeft om te handelen op de elektriciteits- en ondersteunende dienstenmarkten, zal Tibber een deel van de klantenpool selecteren. De selectie vindt plaats met als doel zo veel mogelijk klanten van Tibber te laten profiteren van de dienst. De selectie vindt plaats via automatische besluitvorming. De beslissingen worden voor elk evenement genomen op basis van historische gegevens over deelname, die voortdurend worden bijgewerkt. Tibber heeft beveiligingsmechanismen om onze beslissingsmodellen te controleren en de kwaliteit te waarborgen. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of een bezwaar wilt maken tegen deze beslissing, neem dan contact op via hello@tibber.com. Een Tibber medewerker zal controleren of de beslissing correct is, rekening houdend met eventuele aanvullende informatie die je ons verstrekt.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Identificatie-gegevens (bijv. naam), contactinformatie (bijv. adres), Informatie over je huishouden (bijv. meteraansluiting), sensordata van verbonden apps en apparaten (bijv. type apparaat), meterstanden en verbruiksgegevens (bijv. historische gegevens over deelname aan Tibber VPP).

Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract.

Cookies en andere tracking-technologieën

Zie hier (de app) en hier (de website) meer over ons gebruik van cookies en andere tracking-technologieën in respectievelijk de Tibber-app en op onze website.

Verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden

Communicatie die marketing bevat kan naar jou verstuurd worden via verschillende middelen, inclusief maar niet beperkt tot e-mail en andere mobiele berichtservices. Dergelijke communicatie zal alleen verstuurd worden in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is en, wanneer vereist, met jouw toestemming. Als we een doorlopende contractuele relatie met jou hebben en je hebt ons niet geïnformeerd dat je geen marketing wil ontvangen, kunnen we een legitiem belang hebben in het jou toesturen van marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Neem daarvoor contact met ons op per e-mail via hello@tibber.com of schrijf je uit via de link onderaan het marketingbericht. Als de verwerking gebaseerd is op ons legitieme belang, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking. Lees hieronder meer over je rechten.

Voor het verminderen van advertenties gebruiken we een techniek die 'hashing' heet, waarbij we de contactinformatie vergelijken die je als Tibber-klant hebt geregistreerd bij bijvoorbeeld Facebook or Google, om, als de contactinformatie daar wordt weerspiegeld, hen instructies te geven om jou uit te sluiten van het zien van onze advertenties. Met hashing coderen we de contactinformatie alvorens we die met derde partijen delen. De ontvangende partij codeert de informatie al in hun systeem, om te zien of enige code overeenkomt met een code die wij hebben gedeeld. Wanneer de code overeenkomt, zal de derde partij die gebruiker uitsluiten van het zien van onze advertenties die wij tonen op het platform. De derde partij zal nooit weten van enige informatie wanneer de code niet overeenkomt, noch weten wij van enig resultaat van het matchingsproces. Wanneer het matchingsproces is voltooid, wordt de lijst met gecodeerde informatie voor de hashing verwijderd door zowel ons als de derde partij met wie we de informatie gematched hebben.

Met wie kan TAS je gegevens delen?

TAS kan je persoonlijke gegevens overdragen aan leveranciers die TAS gebruikt voor o.a. klantenservice en klantencommunicatiesystemen. Bovendien kan TAS je persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven die deel zijn van de Tibber Group, om jou als klant van de beste service en klantervaring te voorzien. Voor dergelijke verwerking hebben de ontvangers alleen het recht om je persoonlijke gegevens te verwerken namens TAS in relatie met het uitvoeren van een service voor TAS. Overdracht kan ook plaatsvinden naar een ander Tibber-bedrijf dat de gegevens ontvangt en verwerkt als een verwerkingsverantwoordelijke. TAS neemt alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig behandeld worden, met een adequaat niveau van bescherming bij de overdracht naar of het delen met zulke geselecteerde derde partijen.

Bovendien kan TAS de netbeheerder informeren als een aggregatiedienst wordt gebruikt op een huishouden  en/of sensordata delen van verbonden apps en apparaten om te bewijzen dat je huishouden heeft bijgedragen aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet door het plannen en implementeren van het slim opladen van je elektrische auto of slimme warmteregeling. In dergelijke gevallen verwerken zij jouw persoonlijke gegevens als een aparte verwerkingsverantwoordelijke.

Ter aanvulling hierop kan het zijn dat TAS persoonlijke gegevens moet delen met andere verwerkingsverantwoordelijken of derde partijen als TAS delen van of het gehele bedrijf wil verkopen, overdragen of samenvoegen. Als er veranderingen plaatsvinden in TAS' activiteiten, worden de persoonlijke gegevens op dezelfde manier verwerkt zoals beschreven in dit beleid. 

Waar slaan we je persoonlijke gegevens op?

We verwerken persoonlijke gegevens bijna uitsluitend binnen de EU/EER en ons centrale IT-systeem gebruikt bijvoorbeeld alleen cloudservices binnen de EU/EER. We streven altijd naar verwerking van persoonlijke gegevens binnen de EU/EER, maar in individuele gevallen kunnen sommige van onze IT-serviceproviders persoonlijke gegevens verwerken in derde landen (hoofdzakelijk de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk). In zo'n geval zorgen we ervoor dat de persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt en dat hetzelfde niveau van bescherming wordt geboden als binnen de EU/EER volgens de volgende maatregelen: 

  • De overdracht van persoonlijke gegevens wordt alleen gedaan naar bedrijven die genoeg beveiliging van persoonlijke gegevens hebben in overeenstemming met een besluit door de Europese Commissie. 

  • Wanneer speciale serviceproviders worden gebruikt, moeten standaard contractclausules en ieder soort toevoeging bepaald door de Europese Commissie worden gebruikt, die dezelfde bescherming bieden als binnen de EU.

Hoelang slaan we je persoonlijke gegevens op?

We slaan je informatie op als het nodig is om onze verplichtingen aan jou uit te voeren, als het vereist is door wettelijke bewaartermijnen, of als het nodig is vanwege andere legitieme belangen. Onder bepaalde omstandigheden kan TAS gegevens pseudonimiseren of anonimiseren (zodat het niet langer geassocieerd kan worden met jou) voor research of statistische redenen, en in deze gevallen kan TAS de gepseudonimiseerde of geanonimiseerde informatie oneindig gebruiken. 

Persoonlijke gegevens die we hebben verzameld met jouw toestemming bewaren we totdat je je toestemming intrekt, of tot het verwerken van de persoonlijke gegevens niet langer nodig is. 

Wat zijn je rechten?

Wanneer TAS je persoonlijke gegevens verwerkt, heb je bepaalde rechten. Dit kan bijvoorbeeld het downloaden van een uittreksel van een register met je persoonlijke gegevens zijn of het corrigeren van je informatie. Hier lees je meer over je rechten.

Als je een van je rechten wil uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via de details hieronder.

Veranderingen in het beleid

We streven er constant naar om onze services te verbeteren en te ontwikkelen en behouden ons daarom het recht voor om op elk moment veranderingen door te voeren in dit beleid. Als we significante veranderingen maken, stellen we je daarvan op de hoogte op een manier die geschikt is voor de omstandigheden. Als je hier feedback over hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. Als je de service niet meer wil gebruiken wanneer dit beleid wordt veranderd, kun je altijd stoppen met het gebruik van onze app en gerelateerde functies. In het geval van kleine veranderingen die geen significante impact op jou hebben, stellen we je niet op de hoogte. De datum waarop de laatste veranderingen zijn gepubliceerd wordt altijd getoond in de footer hieronder. Hier lees je meer over de veranderingen die gemaakt zijn.

Neem contact met ons op

Tibber AS Hafstadvegen 23, 6800 Førde, Noorwegen  hello@tibber.com

Omdat Tibber AS het moederbedrijf binnen de Tibber Group is, kun je ook contact opnemen met Tibber AS via de dochteronderneming in jouw land (zie onze lijst van Tibber-bedrijven hier).

Versie: NL2024-02