Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

Algemene gebruiksvoorwaarden van Tibber AS voor mobiele online services ("Tibber-app")

1. Inleiding

Als je de Tibber-app installeert, heb je toegang tot onze mobiele diensten (gezamenlijk "Tibber-app" genoemd). Door de Tibber-app te downloaden en te installeren, bevestig je dat je ouder bent dan 18 jaar en dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen jij die de Tibber-app downloadt ("je", "jij", "jou", "jouw") en Tibber AS ("Tibber", "we", "wij", "ons", "onze"). De Tibber-app is een dienst die jou als particulier meer controle geeft over je stroomverbruik en stroomkosten door middel van analyses en het slim sturen van je stroomverbruik en energiebehoeften, rekening houdend met de huidige stroomprijzen.

Zodra je een gebruikersaccount hebt aangemaakt in de Tibber-app, heb je ook de mogelijkheid om andere apparaten en applicaties aan de Tibber-app te koppelen. Als je stroom afneemt van een van de bedrijven binnen de Tibber Group of andere producten aanschaft van hun online winkels, kun je hier ook informatie over vinden in de Tibber-app. Houd er rekening mee dat als je stroom of andere producten van Tibber in Nederland koopt, je een contract afsluit met Tibber Netherlands BV.

2. Gebruik van de Tibber-app, diens beschikbare diensten en prijzen

Als je een account aanmaakt in de Tibber-app, krijg je gratis toegang tot de diensten die je worden aangeboden. Om een Tibber-account aan te maken heb je een telefoonnummer en e-mailadres nodig. 

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Tibber-app voor het analyseren en beheren van je stroomverbruik, inclusief het slim laden van elektrische auto's, moet je ook een energiecontract bij Tibber afsluiten waarbij wij stroom aan jouw huishouden leveren en/of stroom kopen die jij zelf produceert ("slim energiecontract van Tibber"). Je sluit een dergelijk energiecontract af met het Tibber-bedrijf dat de energieleverancier in jouw land is. Je kunt het energiecontract afsluiten via de Tibber-app of op onze website: www.tibber.com.

Om toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van de Tibber-app, worden abonnementskosten in rekening gebracht. Deze abonnementskosten worden per aansluiting die we beleveren, via je energierekening doorbelast. De abonnementskosten, evenals de prijsvoorwaarden voor de energie zelf, staan vermeld in de voorwaarden van het energiecontract wanneer je ervoor kiest om een energiecontract met ons af te sluiten.

Door de diensten van de Tibber-app te gebruiken, krijg je transparantie en controle over je stroomverbruik en kun je (a) je stroomverbruik analyseren en aanpassen, (b) via ons slimme energiemanagement je stroomverbruik optimaliseren en zo je stroomkosten minimaliseren en (c) push-notificaties ontvangen wanneer we afwijkingen in je verwachte stroomverbruik opmerken of wanneer de stroomprijzen op de beurs bijzonder hoog of laag zijn. Voor deze doeleinden kun je zogenaamde Power-ups aansluiten; je integreert dan andere apparaten en applicaties met onze app. Door dit te doen, machtig je ons om:

  • sensorgegevens te verzamelen van aangesloten apparaten of applicaties om controle-algoritmes te optimaliseren en informatie te verzamelen en weer te geven in de Tibber-app en;

  • apparaten te sturen (thermostaten, laadpunten voor elektrische auto's, etc.) om je stroomkosten te verlagen. Een dergelijke sturing kan deels worden bereikt door middel van regels die wij hebben opgesteld voor het aangesloten apparaat of de aangesloten applicatie, of door je stroomverbruik om andere redenen te optimaliseren om zo je totale stroomkosten te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van je energiebehoeften of het comfort in je huishouden.

Wanneer je verbinding maakt met een Power-up voor slim laden (door middel van een elektrische auto en/of laadstation), zijn naast deze voorwaarden individuele voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te vinden.

3. Elektronische communicatie

Door deze voorwaarden te accepteren, aanvaard je tevens dat deze overeenkomst elektronisch wordt gesloten. Hetzelfde geldt voor toekomstige wijzigingen. Verder ga je ermee akkoord dat wij, in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden en de apparaten/applicaties die je integreert met onze app, met jou kunnen communiceren via e-mail, de in de app beschikbare chat, sms en push-notificaties.

4. Toepassingen van derden

De diensten die Tibber via de Tibber-app aanbiedt, bevatten integraties met diensten en applicaties die door derde partijen zijn geproduceerd. Deze diensten en applicaties kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden, technische beperkingen, privacybeleid, etc. hebben die van toepassing zijn op jouw gebruik van deze diensten/applicaties. Tibber garandeert de huidige of toekomstige compatibiliteit met deze diensten/applicaties niet. Als je problemen ondervindt of ontevreden bent over een dienst/applicatie van derden, zijn je rechten beperkt tot het uitschakelen van de dienst en/of het verwijderen van de applicatie van derden en het niet langer gebruiken van onze mobiele online diensten.

5. Jouw verantwoordelijkheid

Je bent ervoor verantwoordelijk dat de informatie die je aan Tibber verstrekt up-to-date en accuraat is. Bovendien ben je ervoor verantwoordelijk dat wachtwoorden en inloggegevens op een veilige manier worden bewaard.

Als je mobiele telefoon verloren of gestolen is, moet je ons hier direct van op de hoogte brengen. Zodra je ons op de hoogte hebt gebracht, zullen wij stappen ondernemen om je gegevens te beveiligen en, wanneer nodig, de toegang tot je account te blokkeren.

6. Kosten en betaalmethodes

Het gebruik van de Tibber-app met beperkte functionaliteit is gratis.

Voor het gebruik van het "slimme energiecontract van Tibber", dat toegang biedt tot de volledige functionaliteiten van de Tibber-app, moet een vast bedrag per maand worden betaald. De betaling hiervan moet worden voldaan aan het Tibber-bedrijf waarmee je een energiecontract hebt afgesloten en wordt gefactureerd in overeenstemming met je energiecontract.

Voor "slimme energiecontracten van Tibber" worden de kosten van de stroom die je verbruikt ook toegevoegd, volgens de voorwaarden van je energiecontract.

7. Recht om van de diensten gebruik te maken

Tibber is de enige eigenaar van alle rechten met betrekking tot de diensten en al het materiaal dat gepubliceerd is in de Tibber-app. De materialen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, tekst, data, applicaties, digitale diensten, grafieken, audiomateriaal, afbeeldingen, typografie, integraties, code en alle documenten die via de Tibber-app of de Tibber-website worden verspreid.

8. Beperkingen van de diensten

Tibber zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Tibber-app functioneert. Van tijd tot tijd kunnen bepaalde technische complicaties, onderhoud, tests of upgrades echter leiden tot tijdelijke onderbrekingen. Tibber behoudt zich het recht voor, van tijd tot tijd en op elk moment, om eigenschappen of de functionaliteit van de Tibber-app, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten, dit alles zonder enige aansprakelijkheid jegens jou.

9. Garanties, disclaimers en beperkingen

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Tibber-app wordt geleverd zoals deze is en beschikbaar wordt gesteld zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties of verklaringen van welke aard dan ook. Tibber gaat geen verplichtingen aan en wijst alle garanties van bevredigende kwaliteit af. Geen enkel advies of informatie die door ons of een van de andere bedrijven binnen de Tibber Group aan jou wordt gegeven, hetzij mondeling of schriftelijk, zal een garantieverplichting voor ons in het leven roepen.

Tibber is niet aansprakelijk voor verlies of schade (inclusief verlies of schade als gevolg) die voortvloeit uit de integratie van applicaties van derden, het beheer van apparaten, het ophalen van gegevens of de analyse van gegevens. Tibber is ook niet verantwoordelijk voor directe fouten die je maakt in de instellingen van het apparaat of controle-parameters, noch voor verlies of schade veroorzaakt door jouw falen in het gebruik van de functionaliteit van de app of geïntegreerde applicaties van derden.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor enig verzuim of nalatigheid in de uitvoering of vertraging in het uitvoeren van onze verplichtingen binnen de overeenkomst, veroorzaakt door overmacht of een andere oorzaak die redelijkerwijs niet voorzien kon worden of die buiten de redelijke controle van Tibber ligt.

Je stemt ermee in dat als je problemen ervaart, of ontevreden bent met de Tibber-app, inclusief gerelateerde diensten, je rechten beperkt zijn tot het verwijderen van de Tibber-app en het stoppen met het gebruik van onze diensten. Je stemt ermee in dat Tibber geen verplichting of aansprakelijkheid heeft voor applicaties van derden die beschikbaar worden gesteld via onze mobiele applicatie of gerelateerde diensten.

Houd er rekening mee dat je rechten in de paragraaf hierboven niet van toepassing zijn op energiecontracten of aankopen van producten die je hebt gedaan via het Tibber-bedrijf in het land waar je woont. Wat op deze aankopen van toepassing is, is vastgelegd in de respectievelijke voorwaarden van de desbetreffende dienst.

10. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst blijft van kracht totdat deze door jou of Tibber wordt beëindigd. We hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen of je op elk moment de toegang tot de Tibber-app te ontzeggen, inclusief als je de Tibber-app op een ongeoorloofde manier hebt gebruikt of hiervan wordt verdacht, of de overeenkomst niet bent nagekomen.

Indien jij of wij de overeenkomst beëindigen, stem je ermee in dat wij, voor zover toegestaan onder de wetgeving die van toepassing is, geen enkele aansprakelijkheid of verplichting jegens jou hebben en geen enkel bedrag zullen terugbetalen dat al door jou is betaald. Je kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen. Als je je gebruikersaccount in de Tibber-app wil annuleren en verwijderen, kun je contact met ons opnemen via hello@tibber.com.

11. Hoe wij je persoonsgegevens verwerken

We moeten je persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken om deze overeenkomst met jou aan te gaan en je in staat te stellen om een gebruikersaccount aan te maken in de Tibber-app en gebruik te maken van de diensten van de app. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

12. Wijzigingen in de overeenkomst

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen doorvoeren in de overeenkomst, bijvoorbeeld om nieuwe functies aan de dienst toe te voegen, of vanwege wettelijke of regelgevende redenen. Wanneer wij belangrijke wijzigingen doorvoeren, zullen we je daarvan op de hoogte brengen op een manier die passend is voor de omstandigheden. Voor kleine wijzigingen die geen wezenlijke gevolgen voor jou hebben, zullen we je niet op de hoogte brengen. Als je de diensten niet langer wil gebruiken in overeenstemming met de nieuwe versie van de overeenkomst, kun je de overeenkomst beëindigen door contact met ons op te nemen via hello@tibber.com.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of de toepassing van deze overeenkomst zullen worden beslecht door een algemene rechter of een andere bevoegde instantie, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

14. Neem contact met ons op

Link naar onze website: www.tibber.com E-mailadres: hello@tibber.com

Tibber-bedrijf waarmee je deze overeenkomst aangaat:

Tibber AS Hafstadvegen 23 6800 Førde Bedrijfsnummer: 916 276 338 (Noorwegen)

Tibber AS is een Noors technologiebedrijf dat de technologie heeft ontwikkeld voor de Tibber-app en deze aan jou levert.

Tibber Netherlands BV is een Nederlands energiebedrijf dat van Tibber AS een licentie heeft gekregen om de Tibber-app aan Nederlandse consumenten aan te bieden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 28-02-2024. Versie: AppNL 2024:1