Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Generelle vilkår for tilførsel og installasjon av en varmepumpe

Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av Kundens avtale med Tibber AS (heretter "Tibber") om salg og installasjon av den valgte varmepumpen ("Produktet"). Produktet inkluderer selve varmepumpen valgt på kjøpstidspunktet ("Varmepumpen") samt installasjon av det samme ("Installasjonen"). Denne betingelsen gjelder sammen med bestillingen din og kjøpsvilkårene i Tibber Store.

Tibber har rett til å bruke underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Disse vilkårene er gyldige fra og med 2022-06-01.

1. Kjøp

Kjøpsbetingelser for Produktet er angitt i denne avtalen.

Tibber har rett til å utføre en vanlig kredittsjekk. Hvis Kunden ikke er godkjent i henhold til Tibbers kredittvurdering eller betalingen ikke går igjennom, trer ikke denne avtalen i kraft.

2. Levering

Tibber forplikter seg til å levere varmepumpen som Kunden har valgt å kjøpe på kjøpstidspunktet. Levering skjer til kundens port/dør/tomt ved mottak.

3. Installasjon og igangkjøring

Tibber og Kunden må bli enige om en tid for installasjon av det bestilte Produktet. Tibber er ansvarlig for å kontakte Kunden for en avtale på installasjonstidspunkt.

Kunden forplikter seg til å sikre at Kunden eller en representant for Kunden, deltar på avtalt installasjon og levering. Under installasjonen må Tibber ha tilgang til visse steder. Kunden forplikter seg til å gi tilgang til disse steder, samt at de er forberedt på installasjonsarbeidet. Dette inkluderer både å gjøre det enkelt for installatøren å jobbe i rommet, samt på riktig måte beskytte eventuelle skjøre armaturer, overflater eller lignende. Installasjonen forutsetter at Tibber har tilgang til strøm, og strømkostnadene er Kundens ansvar.

Produktet anses å være installert og klart til bruk når varmepumpen er bestilt og installert og Kunden har mottatt instruksjoner for drift og vedlikehold av Produktet.

3.1 Forutsetninger og hva som er inkludert

Se vedlegg 1 for en oversikt over:

 • Betingelser

 • Hva er inkludert i standardinstallasjon

 • Hva er ikke inkludert i standardinstallasjon

 3.2 Eventuelle tillegg

Hvis installasjonen krever ekstra arbeid og/eller materialer enn det som er inkludert i standard installasjonen, kan det være mulig å bestille ekstra fra vår installasjonspartner. I dette tilfellet vil det være en egen avtale mellom Kunden og installasjonspartneren som også vil fakturere dette separat i samsvar med avtalen direkte med Kunden.

Se vedlegg 2 for generell prisliste for tillegg.

4. Tilkobling

Produktet er koblet til via WiFi, og tilkoblingen krever god dekning på det stedet der produktet er installert. Når kunden ønsker det, er produktet også koblet til Tibbers IT-plattform, i tilfelle god dekning er tilgjengelig på installasjonstidspunktet.

Når produktet er koblet til Tibbers IT-plattform via WiFi, har Tibber muligheten til å se om det er koblet til eksternt og har muligheten til å starte varmepumpen på nytt og samle statistikk.

5. Reservasjoner angående avsnitt 2 til 4

5.1 Installasjon og igangkjøring: I tilfelle Tibber ikke har tilgang til steder som beskrevet ovenfor, har Tibber rett til å belaste Kunden de tilleggs kostnader dette medfører.

Dersom installasjonen utsettes på grunn av at eiendommens hovedsikring må sikres, eller at deler av strømnettet må forsterkes, eller på grunn av andre forhold utenfor Tibbers kontroll, skal det avtales en ny installasjonstid mellom partene.

Skulle igangkjøring forhindres på grunn av Kundens manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, er Produktet installert og klart til bruk når Produktet installeres på det angitte stedet.

Installasjonen vil bli utført på en slik måte at belastningen på produktet på hovedsikringen vil være så liten som mulig. Tibber garanterer imidlertid ikke at hovedsikringen tåler den ekstra belastningen produktet medfører og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader for sikring, økte strømnettavgifter eller andre indirekte skader.

5.2. Tilkobling: Ved utilstrekkelig WiFi-dekning er Tibber ikke ansvarlig for eventuelle mangler i forbindelsen.

Hvis god WiFi-dekning er tilgjengelig på installasjon og leveringstidspunktet, er Tibber ikke ansvarlig for handlinger som senere tas av Kunden uten Tibbers deltakelse eller godkjenning.

6. Betalingsbetingelser

Betaling for varmepumpe og standardinstallasjon (det som er inkludert i denne avtalen er angitt i denne avtalen) gjøres direkte på kjøpstidspunktet i Tibber Store med den valgte betalingsmåten. Eventuelle tilleggskostnader vil bli fakturert kunden etter installasjon og betaling for slike vil bli gjort senest den dagen som er angitt i fakturaen sendt til Kunden, betalingsbetingelser 30 dager netto.

7. Angrerett

Ifølge lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, har Kunden rett til å angre på kjøpet. Angreretten forutsetter at Kunden innen 14 dager etter at han/hun har tatt imot leveringen, klart og tydelig varsler oss om at han/hun vil bruke angreretten. Det enkleste er om Kunden kontakter oss på chatten i appen, via nettsidene våre eller per e-post.

Hvis Kunden angrer på kjøpet, må han/hun selv betale for returfrakten. Produkter du bruker angreretten for, skal returneres til oss innen rimelig tid, men senest to uker etter at du varslet oss om at du ville bruke angreretten. Returseddelen vår skal legges ved returpakken. Vi tilbakebetaler hele kjøpesummen, inkludert porto, ekspedisjon, tollavgifter, gebyr for rekommandert sending osv. så snart vi har mottatt produktet i retur eller en kvittering på at varen er sendt tilbake. 

Varmepumpen skal returneres komplett, uskadet og i vesentlig uendret tilstand. All dokumentasjon må vedlegges returforsendelsen. Kunden er ansvarlig for fraktkostnadene.

Dersom Kunden har bedt om installasjon av varmepumpen før angreperioden begynner, gir Kunden samtykke til ikke å angre på kjøpet i samsvar med angreretten.

Hvis Kunden utøver sin angrerett, har Tibber rett til erstatning for:

 • Enhver reduksjon i verdien av varmepumpen i den grad den skyldes at kunden håndterer den i større grad enn det som var nødvendig for å bestemme dens egenskaper eller funksjon; og

 • Økte fraktkostnader på grunn av Kundens valg av leveringsmetode, i tilfelle Tibber har avtalt å bære kostnadene ved retur av varmepumpen

I tilfelle Kunden bruker sin angrerett etter at installasjonen har begynt, er Tibber ikke ansvarlig for restaurering av Kundens eiendom av den typen den måtte være.

8. Oppbevaring av forpliktelse

Varmepumpen forblir Tibbers eiendom til full betaling er gjort. Ved tilbaketrekking av varmepumpen fra Tibber skal Kunden refundere Tibbers alle kostnader på grunn av tilbaketrekkingen, som også inkluderer enhver verdireduksjon.

9. Defekter og garantier

Tibber er ansvarlig for at varmepumpen leveres i kontraktsmessig stand og at installasjonen skjer på en profesjonell måte. Tibber er ikke ansvarlig for skader/tap som oppstår etter levering og før installasjon. Tibber er heller ikke ansvarlig for skader forårsaket av installasjon til Kundens eiendom, for eksempel sprekker i den pussede fasaden, dersom installasjonen er utført på en profesjonell måte. Tibber er kun ansvarlig for feil som oppstår på det tidspunktet varmepumpen er installert og klar til bruk, og som gjelder innenfor den angitte garantiperioden. Garantiperioden starter når produktet installeres og varmepumpen er klar til bruk. Tibbers ansvar omfatter heller ikke feil som oppstår som følge av utilstrekkelig vedlikehold eller, endringer gjort av Kunden uten Tibbers skriftlige samtykke, eller fra Kundens feil utførte reparasjoner, manglende overholdelse av produsentens instruksjoner eller andre handlinger fra Kunden. Tibber er heller ikke ansvarlig for normal slitasje eller vedlikehold.

10. Klage

Dersom Kunden ønsker å kreve at Produktet er defekt, skal Kunden umiddelbart varsle Tibber om mangelen. Slik melding sendes til Tibbers kundeservice via e-post til hello@tibber.com. Hvis Kunden ikke klager innen rimelig tid etter at han la merke til eller burde ha lagt merke til feilen, kan det hende at mangelen ikke påberopes av Kunden. Se også Kjøpsvilkår Tibber Butikk punkt 5 for ytterligere vilkår angående klager.

11. Ansvarsbegrensning

Tibber er ikke ansvarlig for indirekte skader, følgeskader eller indirekte tap som kan være forårsaket av Kunden. Kunden har heller ikke rett til erstatning for skade i næringsvirksomhet. Tibber er heller ikke ansvarlig for skader forårsaket av driftsforstyrrelser samt andre avbrudd eller endringer i dekningen av WiFi-nettverket.

12. Tvist

Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal dette først og fremst løses i forhandlinger mellom partene; men om nødvendig, endelig avgjort av den generelle domstolen i samsvar med kjøpsvilkårene.

Vedlegg 1

Forutsetninger

 • Varmepumpen må være på plass hjemme hos deg når montøren kommer

 • Du, eller annen myndig person må være til stede på installasjonstidpunktet

 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.

 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten.

 • Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom du ønsker å få installert på trevegg kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon

 • Dersom du ønsker å montere varmepumpen på markkonsoll på bakke, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer. 

 • Nødvendige strømuttak må være klargjort av før installasjonstidspunktet. Strømuttak skal være jordet på egen separat kurs. Våre montører er ikke elektrikere og kan ikke installere strømuttak for deg.

 • Du må gi montør skriftlig informasjon dersom det finnes vannrør, elektriske ledninger eller andre ting som kan komme i konflikt med installasjon av pumpen. Husk at montøren tar hull i veggen din for gjennomføring.

 • Installasjonen gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom du ønsker at installasjonen skal utføres på en måte som ikke er i tråd med bruksanvisning eller montøren anbefalinger må du inngå en skriftlig kontrakt med montøren om dette. Vår montør forbeholder seg retten til ikke å installere pumpen dersom avviket er så stort at montøren ikke mener at pumpen blir montert på en forsvarlig og lovlig måte.

 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon om så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig vedlikeholdt trevegg, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.

 • Dersom boligen din er av en type “tett hus” (TEK Standard) må hullgjennomføring være klargjort på forhånd av en autorisert byggmester.

 • Installasjon må avbestilles senest to dager før avtalt installasjonsdato.

Hva inngår i en standard installasjon?

 • Oppmøte, opp til 50 km fra nærmeste installasjonspartner

 • Utpakking og visuell kontroll av produktet

 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg

 • Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur

 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse

 • Montering av varmepumpens medfølgende rørpakke, strøm- og signalkabler

 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg

 • Test av produktet

 • Grunnleggende instruksjon til deg i bruk av produktet

Materiell

 • Kjølerør for kobling av inne- og utedel, inntil 4 meter

 • Signalkabel, inntil 4 meter

 • Strømkabel, inntil 4 meter

 • Dreneringsslange, inntil 4 meter

 • Festemateriell for montering av inne- og utedel

 • Fire vibrasjonsdempere i gummi

Hva inngår ikke i en standard installasjon?

 • Demontering av eksisterende varmepumpe

 • Boring gjennom mur- eller betongvegg

 • Ekstra rør og signal-/strømkabel

 • Ekstra kjølemedium og gass

 • Trollflex gjennomføring

 • Ekstra vibrasjonsdempere

 • PVC kanaler med bend og endestykker

 • Halvtak

 • Markkonsoll

 • Spesialbrakett for lav murvegg

 • Dryppanne med varmekabel

 • Gjelder dersom det ikke medfølger i pakkeløsningen kunden har kjøpt

 • Vi tar forbehold om at annet materiell som ikke er nevnt i denne listen også kan tilkomme som ekstra kostnader

Pris basert på lokale forhold

 • Montering av innedel på et annet sted enn på innervegg bak utedel. F.eks på en ren innervegg.

 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen eller rør.

Hva gjelder om boligen er er “tett hus” (TEK Standard)?

Det er viktig å huske på at hvis boligen din er av typen «tett hus» (TEK Standard), så må hullgjennomføringen utføres av en sertifisert byggmester på forhånd. Inselos varmepumpepartnere er ikke sertifiserte for å utføre denne type arbeid.

Vedlegg 2

Eventuelle tilleggsavgifter

Alle priser er inklusive mva og faktureres hvis det er aktuelt av installasjonspartneren etter avtale med kunden.

Ekstra rør og signal-/strømkabel per meter, utover standard - 550 kr

Spesialbraketter for lav murvegg - 785 kr

Ekstra kjølemedium R410, per gram - 6 kr

Ekstra kjølemedium R32, per gram - 5 kr

Trollflex veggjennomføring, per stk. - 490 kr

Murborring - 999 kr

Borring i betong/Kjerneborring - 3500 kr

Demontering av eksisterende Varmepumpe inkl. gass tømming - 1495 kr

Levere og montere halvtak - 1395 kr

PVC kanaler per meter - 205 kr

PVC Veggterminal - 205 kr

PVC 90 graders bend - 135 kr

Markkonsoll - 1590 kr

Vibrasjonsdempere i stål - 4 stk. - 535 kr

Reise/kjøretillegg utover 50 km fra partners adresse, per km - 31,25 kr

Bomtur fakturert Kunde - 1250 kr