Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Vilkår for forhåndsbestilling av Homevolt batteripakke

Generelt

Disse vilkårene ("Vilkårene") regulerer forholdet mellom deg som kunde ("Kunden") og Tibber Norge AS ("Tibber") som selger.

Vilkårene gjelder forhåndsbestilling av Homevolt batteripakke ("Batteri") og betaling av depositum for Batteriet. Forhåndsbestillingen vil bli gjort om til en bindende bestilling på et senere tidspunkt.

Prisen, de tekniske spesifikasjonene, spesifikasjonene angående design og beskrivelsen av installasjonen for Batteriet som presenteres ved forhåndsbestilling, kan avvike fra beskrivelsen av Batteriet og installasjonen når forhåndsbestillingen gjøres om til en bindende bestilling.

Ved å forhåndsbestille Batteriet og ved å betale depositumet, godtar Kunden disse Vilkårene.

Forhåndsbestilling og depositum

Forhåndsbestilling av Batteriet garanterer ikke tilgjengelighet eller levering. Forhåndsbestillingen håndteres gjennom bestillingsprosedyren som er opprettet i Tibber Store.

Et depositum på NOK 1000 (inkludert moms) betales ved forhåndsbestillingen og vil bli refundert hvis forhåndsbestillingen ikke gjøres om til en bindende bestilling. Depositumet vil bli trukket fra den endelige kjøpesummen for Batteriet dersom forhåndsbestillingen gjøres om til en bindende bestilling. Depositumet kan ikke overføres til andre produkter eller bestillinger.

Bindende bestilling

Når batteriet blir tilgjengelig for levering, vil Tibber be kunden om å bekrefte kjøpet ved å gjøre en bindende bestilling i Tibber Store. Kunden vil bli varslet om eventuelle endringer som angår Batteriets tilgjengelighet, de tekniske spesifikasjonene, spesifikasjonene angående design eller beskrivelsen av installasjonen før Kunden blir bedt om å bekrefte at han/hun ønsker å kjøpe Batteriet. I forbindelse med bekreftelse av bestillingen skal Kunden betale prisen for Batteriet som angitt i bindende bestilling, minus betalt depositum.

Hvis Kunden ikke bekrefter sin bindende bestilling innen 14 dager etter å ha blitt varslet om Batteriets tilgjengelighet, vil forhåndsbestillingen bli kansellert og depositumet refundert til Kunden med fradrag for eventuelle kostnader Tibber har hatt i anledning forhåndsbestillingen.

Levering

Leveringen av Batteriet er avhengig av tilgjengelighet og kan bli forsinket på grunn av omstendigheter utenfor Tibbers kontroll. Tibber vil gjøre sitt beste for å levere Batteriet til Kunden innen rimelig tid etter at Batteriet blir tilgjengelig. Leveringsinformasjon vil være en del av den bindende bestillingen med tilhørende kjøpsvilkår. Tibber forbeholder seg retten til å kansellere forhåndsbestillingen og til å refundere depositumet hvis det foreligger en hindring som Tibber ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Tibber at det står i vesentlig misforhold til Kundens interesse i at Tibber oppfyller.

Avbestilling, refusjon av depositum og angrerett

Dersom Kunden avbestiller forhåndsbestillingen av Batteriet før levering, kan Tibber ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Kunden kan avbestille forhåndsbestillingen av Batteriet ved e-post til hello@tibber.com. Hvis Kunden avbestiller forhåndsbestillingen før leveringen, vil depositumet bli refundert til Kunden. Tibber kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.

Kunden har rett til å gå fra denne avtalen om forhåndsbestilling innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette Tibber Norge AS, Hafstadvegen 23, 6800 Førde, e-postadresse: hello@tibber.com, på en utvetydig måte om beslutningen om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt per post eller e-post). Kunden kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angreretten er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at han/hun vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kunden går fra avtalen om forhåndsbestilling, skal Tibber tilbakebetale alle betalinger Tibber har mottatt fra Kunden (depositumet), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Tibber mottar melding om Kundens beslutning om å gå fra avtalen om forhåndsbestilling. Tibber foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med Tibber. Kunden vil ikke bli pålagt noe gebyr fra Tibber som følge av tilbakebetalingen.

Anslått tidspunkt for tilgjengelighet på Tibbers lager

Batteriet estimeres å være tilgjengelig på Tibbers lager 6-9 måneder beregnet fra datoen for forhåndsbestilling. Dette er imidlertid kun et estimat, og leveringsinformasjon vil være en del av bindende bestilling med tilhørende kjøpsvilkår.

Forbrukerkjøpsloven 

For forhold som ikke er regulert av nærværende Vilkår kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.