Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken
inotek logotype white

Energikartlegging: Ditt første steg til besparelse

energy-mapping-lp header-image
energy-mapping inotek-1

Med Inotek kan du nå få energikartlegging av hjemmet ditt!

Ved å analysere alle ytre flater (klimaskjermen) identifiserer Inotek energilekkasjer i din bolig og gir konkrete anbefalinger for å optimalisere energiforbruket ditt.

Ved hjelp av droneteknologi og avanserte analyser leveres en detaljert energirapport, som gjør det enkelt for deg å forbedre din boligs energieffektivitet og redusere kostnader knyttet til strømforbruk.

Husk at den grønneste energien er den du ikke bruker 💚

icon home-size 104px

Tilgjengelig for alle Nå får alle boligeiere tilgang til profesjonell energianalyse, tidligere forbeholdt proffmarkedet.

icon thumbs-up 104px

Minimal innsats Termografering av huset eller hytten din gjøres utvendig, du trenger ikke å være tilstede.

icon bulb 104px

Oppdag energytyver Få innsikt og konkrete anbefalinger om hvordan du kan begrense energitapet ditt.

Om Inotek

Inotek kombinerer teknologi, dataanalyser, og omfattende byggfaglig kompetanse. Selskapet er det eneste i Norge som raskt og rimelig kan avdekke feil og mangler ved boligens klimaskjerm.

Klimaskjerm refererer til de ytre flatene av en bygning som beskytter mot værforhold og regulerer innklimaet, inkludert vegger, tak, vinduer, dører og isolasjon. Denne “bygningskappen” er det som skiller interiøret fra eksteriøret og spiller en viktig rolle i å opprettholde energieffektivitet og komfort i din bolig.

Kjøp nå for 9 900,-
energy-mapping controller

1. Kartlegging

Ved hjelp av droner og termografisk teknologi kartlegger Inotek boligens klimaskjerm.

energy-mapping infra

2. Rapportering og energianalyse

Kartleggingen gir Inotek detaljerte data om energilekkasjer, feil og mangler som påvirker energieffektiviteten. Basert på dette gjennomfører selskapet en grundig energianalyse og utarbeider energirapporten din.

energy-mapping energy-report

3. Resultat og oppgraderingstiltak

Rapporten påpeker energilekkasjer og gir deg tydelige råd om tiltak for en mer energieeffektiv bolig.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Energi- og tilstandskartlegging?

Energi- og tilstandskartlegging er en tjeneste som hjelper alle huseiere og leietakere med å identifisere og prioritere avvik i byggets klimaskjerm (vegger, tak, dører, vinduer). Avvikene inkluderer helt konkrete energitap som reduserer byggets energieffektivitet, til problemer med fuktighet kombinert med redusert isoleringskapasitet.

Hvordan gjennomføres Energi- og tilstandskartleggingen?

 1. Godkjente operatører (dronepiloter) gjennomfører infrarød skanning av bygningsmassen ved å bruke droner med termiske kameraer. Inotek innhenter termogrammer (infrarøde bilder) av byggets klimaskjerm, for å kunne analysere byggets klimaresistens.

 2. En Bygningsekspert analyserer bildene og utarbeider en energi- og tilstandsrapport. Rapporten forklarer resultatene fra analysen som blir omtalt som et avvik. For hvert avvik utarbeides det et anbefalt tiltak og en anbefalt prioriteringsgrad (apg). Dersom avviket er et energitap, vil det også bli estimert hva energitapet utgjør i kWh og kg CO²e.

 3. Bygningseksperten sender Energi- og tilstandsrapporten som beskriver alle funn og resultater.

Hvilken verdi har Energi- og tilstandsrapporten for deg som kunde?

Energi- og tilstandsrapporten er et dokument som kunden kan bruke for å gjennomføre konkrete, energibesparende tiltak på boligen. Rapporten beskriver dokumenterbare avvik i byggets klimaskjerm, og forklarer hvordan utbedring av disse kan føre til redusert energiforbruk, lavere klimautslipp og bedre økonomi. 

Hva er fordelen med utvendig termografering? 

Utvendig termografering er langt mer tids- og kostnadseffektivt enn tradisjonell, innvendig termografering. Denne metoden gir en omfattende forståelse av byggets helhetlige tilstand, inkludert boligens klimaresistens og problemer relatert til fuktighet. Utvendig termografering forstyrrer ikke kundens daglige drift eller tidsplan, da den kan utføres utenfor normale arbeidstider og eliminerer behovet for å flytte på møbler for å få fri sikt til områder som skal termograferes.

Når kan termograferingen gjennomføres? 

Termograferingen kan gjennomføres hele året så lenge det er en temperaturforskjell innvendig og utvendig. Om f.eks. utvendig temperatur på dagtid er lik som innvendig temperatur, kan termograferingen gjennomføres på nattestid hvor det ofte er kaldere.

Hva er typiske funn i forbindelse med utvendig termografering? 

Typiske funn i forbindelse med utvendig termografering kan være:

 • Varme- eller kuldetap i forbindelse med redusert isolasjonsevne

 • Redusert tetting i konstruksjonens overganger

 • Feil eller mangler som følge av dårlig håndverk

 • Dårlig tetting rundt vinduer, dører, porter og gjennomføringer

 • Redusert motstandsdyktighet i mekaniske elementer i klimaskjermen (f.eks. dører, vinduer og porter)

 • Fukt i konstruksjonen

 • Lekkasjepunkter på tak

 • Defekte solceller eller solcellepaneler

 • Økt temperatur i forbindelse med solcelleinstallasjon (brannfare)

Er det risikabelt å bruke drone med termiske egenskaper? Nei.

For å kunne bruke drone i kommersiell sammenheng, i nærheten av tett bebyggelse/industri og befolkede områder, kreves det både godkjenninger og kompetanse. Inotek har godkjent operasjonstillatelse til å operere dronesystemer i spesifikk kategori, og bruker kun erfarne og godkjente operatører. Inotek har svært strenge internrutiner og sjekklister i forbindelse med droneoperasjoner, for å ivareta kundens og publikums trygghet og sikkerhet, i tillegg til gode varslingsrutiner til myndighetene.

Er kundeinformasjon og innhentet data trygg? Ja.

Inotek har solide rutiner vedrørende GDPR, datalagring, lagringssystemer og sletterutiner. Inotek har brukt et av Norges fremste advokat hus til å utarbeide interndokumentasjon og avtaler, så kundene kan være trygg på at informasjon blir behandlet i henhold til gjeldende lovverk.