Je winkelwagen is leeg

Voeg je favoriete gadgets hier toe.

Terug naar Tibber Store

PRIVACYBELEID – VERWERKING OP DE TIBBER-WEBSITE

Tibber Netherlands BV (“Tibber”) beschermt je persoonlijke integriteit, wat betekent dat we persoonlijke gegevens altijd op een verantwoordelijke manier en met jouw privacy in gedachten verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid verklaart hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken als je contact opneemt met Tibber of een product of service van ons afneemt. Bovendien beschrijft het je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen. Voor bewustwording over hoe en waarom Tibber je persoonlijke gegevens verwerkt, is het belangrijk dat je dit beleid leest.

Voor de duidelijkheid vragen we aan degene die ook de Tibber-app gebruikt notie te nemen van het feit dat deze service direct aan jou wordt aangeboden door ons Noorse moederbedrijf Tibber AS; verwerking die plaatsvindt in de app die niet door dit beleid wordt gedekt, is onderhevig aan Tibber AS’ privacybeleid voor de Tibber-app.

Tibber wil transparant zijn over de wijze waarop we met je persoonlijke gegevens omgaan, zodat je veilig van onze services gebruik kunt maken. We verkopen je persoonlijke gegevens nooit aan andere bedrijven. Tibber is onderdeel van de Tibber Group, met werkzaamheden in verschillende Europese landen. Je persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door medewerkers in de verschillende bedrijven die onderdeel zijn van de Tibber Group. Desalniettemin garanderen we dat je persoonlijke gegevens hetzelfde beveiligingsniveau genieten, ongeacht waar in de Tibber Group deze worden verwerkt, en dat de verwerking in overeenstemming is met de huidige regelgeving rondom gegevens, interne instructies en procedures. Je vindt alle Tibber-bedrijven in deze lijst.

Dit beleid geeft inzicht in de categorieën van persoonlijke gegevens die we kunnen verwerken voor verschillende doeleinden. Een meer gedetailleerde uitleg van de categorieën, met voorbeelden van persoonlijke gegevens, vind je hier.

We hebben een apart beleid voor het verwerken van je persoonlijke gegevens als je een klant bent, een klantaccount wil openen of een aankoop doet in onze online winkel. Je vindt dit beleid hier.

ALGEMENE INFORMATIE

De verwerkingsverantwoordelijke die je persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit beleid is:

Bedrijfsnaam: Tibber Netherlands BV Bedrijfsadres: Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam KvK: 80004245 E-mailadres: hello@tibber.com

Mocht je vragen hebben over het verwerken van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

HOE WE JE GEGEVENS VERWERKEN OP ONZE WEBSITE

HOSTING

De Tibber-website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De hosting van deze website vindt plaats binnen de EU/EER. Persoonlijke gegevens die worden verzameld op deze website worden bewaard op de servers van de hoster.

Categorieën van persoonlijke gegevens (Een meer gedetailleerde omschrijving van categorieën en voorbeelden vind je hier)

 • Gegevens die worden verwerkt op de website (IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, websitetoegang)

Rechtsgrondslag: Ons legitieme belang (AVG, artikel 6, 1f) in het technisch foutenvrij aanbieden van onze services. De verwerking van deze gegevens is nodig om jou onze website ter beschikking te kunnen stellen. Het verwerken van je persoonlijke gegevens wordt in dit geval niet beschouwd als gevoelig. Om die reden is ons legitiem belang in relatie tot hoe ze jouw belang beïnvloeden noodzakelijk en proportioneel ten opzichte van het doeleinde.

Wanneer we legitiem belang als rechtsgrondslag gebruiken, kun je contact met ons opnemen om meer informatie te ontvangen over de balans die we hebben opgemaakt in relatie tot ons belang en dat van jou.

Delen van gegevens: Omdat we een hostingsserviceprovider gebruiken, ontvangt de provider de hierboven genoemde gegevens als deel van de bestelverwerking.

TOEGANG TOT EN OPSLAG VAN INFORMATIE IN AANSLUITAPPARATUUR

Door onze website te gebruiken, kan het zijn dat toegang tot informatie (bijv. IP-adres) of opslag van informatie (bijv. cookies) in je aansluitapparatuur voorkomt. Deze toegang of opslag kan verdere verwerking van persoonlijke gegevens volgens de AVG bevatten.

In gevallen waar dergelijke verwerking andere doeleinden dient (bijv. het op behoefte-gebaseerde design van onze website), wordt deze alleen uitgevoerd op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken met effect voor de toekomst.

Voor meer informatie over het verwerken van je persoonlijke gegevens en de relevante rechtsgrondslag in deze context, verwijzen we je naar de volgende secties over de specifieke verwerkingsactiviteiten op onze website.

SERVER-LOGBESTANDEN

Wanneer je de Tibber-website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens worden doorgegeven aan onze webserver via jouw browser. De logbestanden worden verwerkt met als doel om systeembeveiliging en -stabiliteit te evalueren, alsmede voor administratieve doeleinden.

Categorieën van persoonlijke gegevens: (Een meer gedetailleerde omschrijving van categorieën en voorbeelden vind je hier)

 • Datum en tijd van het verzoek

 • Naam van het opgevraagde bestand

 • Pagina waarvandaan het bestand is opgevraagd

 • Toegangsstatus

 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem

 • (Volledige) IP-adres van de opvragende computer

 • Doorgegeven aantal gegevens

Rechtsgrondslag: Ons legitieme belang (AVG, artikel 6, 1f) in het technisch foutenvrij aanbieden van onze services. De verwerking van deze gegevens is nodig om jou onze website ter beschikking te kunnen stellen. Het verwerken van je persoonlijke gegevens wordt in dit geval niet beschouwd als gevoelig. Om die reden is ons legitiem belang in relatie tot hoe ze jouw belang beïnvloeden noodzakelijk en proportioneel ten opzichte van het doeleinde.

Wanneer we legitiem belang als rechtsgrondslag gebruiken, kun je contact met ons opnemen om meer informatie te ontvangen over de balans die we hebben opgemaakt in relatie tot ons belang en dat van jou.

Bewaartermijn: Voor technische veiligheidsredenen, met name om aanvalspogingen op onze webserver te voorkomen, kunnen we deze gegevens tijdelijk bewaren. Na maximaal 7 dagen worden de gegevens verwijderd.

VERZOEKEN BEHANDELEN

Wanneer je contact opneemt met Tibber met vragen of verzoeken zonder klant bij Tibber te zijn en/of als je vragen niet binnen het domein van onze klantenservice liggen voor de overeengekomen aankopen van producten of services, verwerkt Tibber je gegevens om je van dienst te kunnen zijn. Dit kan van toepassing zijn op de communicatie via verschillende kanalen, zoals social media, e-mail of chat.

Categorieën van persoonlijke gegevens: (Een meer gedetailleerde omschrijving van categorieën en voorbeelden vind je hier)

 • Informatie over identificatie

 • Contactinformatie

 • Communicatie

 • Andere informatie die je besluit met ons te delen

Rechtsgrondslag: Ons legitieme belang (AVG, artikel 6, 1f) om vragen en mededelingen van jou te beantwoorden. Hoe gevoelig de verwerking van je persoonlijke gegevens is, hangt af van de informatie die je met ons besluit te delen. Als wat je met ons deelt niet relevant is voor onze bedrijfsvoering, verwijderen we deze niet-relevante informatie. Als de verwerking noodzakelijk is voor ons om jouw vragen en mededelingen te beantwoorden, is deze verwerking zowel noodzakelijk en proportioneel ten opzichte van het doeleinde. 

Wanneer we legitiem belang als rechtsgrondslag gebruiken, kun je contact met ons opnemen om meer informatie te ontvangen over de balans die we hebben opgemaakt in relatie tot ons belang en dat van jou.

Bewaartermijn: Persoonlijke gegevens worden bewaard voor dit doeleinde als ze gerechtvaardigd zijn door de aard van de zaak. Communicatie in digitale kanalen wordt verwijderd als deze niet langer een doel dient. 

Delen van gegevens: Je persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met andere bedrijven binnen de Tibber Group om het beste antwoord te ontvangen. Als we het antwoord buiten de Tibber Group moeten zoeken, worden je persoonlijke gegevens niet samen met de vraag zelf gedeeld, tenzij dit een voorwaarde is voor het vinden van het juiste antwoord. In dit geval wordt echter alleen relevante informatie voor het doel gedeeld. 

COOKIES

De Tibber-website gebruikt zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ofwel tijdelijk voor de duur van je sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op je apparaat worden opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het eind van je bezoek. Permanente cookies blijven op je apparaat opgeslagen totdat je ze zelf verwijdert of een automatische oplossing wordt aangeboden door je webbrowser.

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefunctionaliteiten zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of taalinstellingen). Andere cookies worden gebruikt om gebruiksgedrag of display-advertenties te evalueren.

VERDERE INFORMATIE OVER HET VERWERKEN VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

BEWAREN EN VERWIJDEREN VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ter aanvulling op wat hierboven is uitgelegd, bewaart Tibber je persoonlijke gegevens alleen zolang het nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonlijke gegevens waren verzameld, inclusief wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-vereisten.

Voor persoonlijke gegevens die verzameld zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten verwerken we de gegevens tot aan de vereiste is voldaan of tot de gegevens niet meer nodig zijn voor publieke autoriteiten, voor de verwerking of om ons legitieme belang veilig te stellen. In bepaalde omstandigheden kan Tibber echter persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat het niet langer geassocieerd kan worden met het gegevensonderwerp) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, inclusief het ontwikkelen en verbeteren van onze services, in welk geval Tibber dergelijke informatie oneindig kan gebruiken. 

Voor persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van je toestemming, verwerken we de gegevens totdat je je toestemming intrekt, of eerder wanneer de verwerking van dergelijke gegevens niet nodig is.

UITWISSELING EN OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tibber kan je persoonlijke gegevens moeten delen met onze verwerkers of derde partijen als Tibber delen van het bedrijf of activa wil verkopen, overdragen of samenvoegen. Als Tibber’s bedrijfsvoering verandert, mag elke verkrijger jouw persoonlijke informatie gebruiken op dezelfde manier als is uiteengezet in dit privacybeleid. Dit kan ook potentiële aandeelhouders van Tibber bevatten, andere Tibber Group-bedrijven zoals dochterondernemingen of holdings, of andere derde partijen zoals betaalproviders.

Tibber vereist van alle derde partijen dat ze de veiligheid van jouw persoonlijke informatie respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Tibber staat onze derdepartijserviceproviders niet toe om persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en staat hen alleen toe om persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Tibber deelt persoonlijke gegevens binnen de Tibber Group-bedrijven. Wanneer dit overdracht van jouw gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) betreft, worden je persoonlijke gegevens beschermd doordat alle bedrijven in de groep worden vereist om dezelfde regels te volgen bij het verwerken van persoonlijke gegevens.

WAAR VERWERKEN WE JE GEGEVENS?

We verwerken je persoonlijke gegevens vrijwel exclusief binnen de EU/EER en ons centrale IT-systeem gebruikt bijvoorbeeld alleen cloudservices binnen de EU/EER. We streven er altijd naar om persoonlijke gegevens te verwerken binnen de EU/EER, maar individuele gevallen kunnen sommige van onze IT-serviceproviders je persoonlijke gegevens verwerken in derde landen (voornamelijk de VS en VK). In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat je persoonlijke gegevens veilig verwerkt worden, met hetzelfde beschermingsniveau dat geldt binnen de EU/EER volgens een van deze maatregelen:

 • De overdracht van persoonlijke gegevens wordt alleen gedaan naar landen die voldoende bescherming van persoonlijke gegevens hebben in overeenstemming met een beslissing door de Europese Commissie.

 • Wanneer speciale serviceproviders worden gebruikt, moeten standaard contractclausules en aanvullingen bepaald door de Europese Commissie worden gebruikt, die dezelfde bescherming bieden als binnen de EU.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken, heb je bepaalde rechten. Dit kan bijvoorbeeld het opvragen van een uittreksel uit het register zijn of het corrigeren van je informatie. Welke rechten je hebt en wat je kunt doen om deze uit te oefenen, lees je hier.

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens gegevensbeschermingswetten overtreedt, heb je het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichtautoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Als je inwoner van een EU- of EER-land bent, kun je dit doen in het land waar je woonachtig bent.

AANPASSINGENAAN HET BELEID

We streven er continu naar om onze services te verbeteren en te ontwikkelen en behouden ons daarom het recht voor om op ieder moment wijzigingen door te voeren in ons privacybeleid en onze privacy-statements. Als we significante wijzigingen doorvoeren, stellen we je daarvan op de hoogte op een manier die gepast is voor de omstandigheden. Bij kleine wijzigingen die geen significante impact op jou hebben, stellen we je niet op de hoogte. De datum waarop de meest recente wijzigingen zijn gepubliceerd, vind je altijd hieronder. Ook kun je hier meer lezen over de wijzigingen die zijn gemaakt.

We hopen dat je blij bent met Tibber!

Versie: 2023-01