Om nettleie og gjennomfakturering i Tibber

mag-bills-no

Gjennomfakturering er når strømregningen og nettleien samles på en og samme faktura. Dette gjør det enklere å få oversikt for kunden, men det er dessverre ikke så lett å få til i praksis. Her forklarer vi hvorfor.

Strøm vs. nettleie

Før vi starter, er det greit å vite forskjellen på strøm og nettleie. Kostnaden for strøm er selve strømmen du bruker, og hva du får på regningen fra Tibber. Strømprisen til Tibber følger markedsprisen i strømmarkedet, og blir fastsatt av noe som heter Nord Pool, som ofte omtales som “spot”. Tibber sine strømpriser baserer seg på  spotpriser per time, du kan lese mer om de forskjellige typene strømavtaler her.  

Nettleien dekker leien av strømnettet, det vil si alt av kabler og infrastruktur som trengs for at du skal kunne få strømmen inn i huset. Den er delt inn i to deler: et fastledd og et variabelt ledd. Fastleddet er, som navnet tilsier, faste kostnader som skal dekke leveransen av strøm. Kostnaden for variable leddet avhenger av hvor mye strøm du bruker, altså hvor mange kWt du bruker. Det vil si at nettleien i sin helhet varierer basert på hvor mye strøm du bruker, hvem som eier strømnettet der du bor, og hvor du bor. 

Nettleie og gjennomfakturering i Tibber  

Strømselskaper som tilbyr gjennomfakturering gjør jobben for nettselskapet med å kreve inn pengene, men det er strømselskapet som sitter med risikoen for å ikke få inn betaling. Nettselskapene har fått gjennomslag hos myndighetene (NVE) for at selskaper som selger strøm må stille store garantier om de skal formidle nettleien som en del av strømregningen. Derfor må Tibber stille med bankgarantier i millionklassen per nettselskap (akkurat nå er det 160 nettselskap i Norge) for å kunne tilby gjennomfakturering.

Dette er et punkt som Tibber har prøvd å jobbe med, siden det innebærer store kostnader per kunde å viderefakturere nettleie på denne måten. For å få til en slik viderefakturering ville vi måtte øke prisene på abonnementet eller innføre andre gebyrer. Dette ønsker vi ikke. Om NVE sitt regelverk hadde gjort det frivillig, så kunne vi selvsagt tilbudt det som en frivillig ordning, men slik regelverket er i dag så må det tilbys enten til alle eller ingen innenfor et nettselskap sitt område. Siden vi ikke ønsker å øke prisene på abonnement eller påtvinge fakturering av nettleie for alle (det er også mange som ønsker nettleie på egen faktura), så jobber vi med andre løsninger. Vi er optimistiske og jobber med regulator på dette, og parallelt så jobber vi med å få på plass nye løsninger i appen (og andre relevante steder) der du som bruker får full oversikt over kostnadene til nettleie også. 

Hva gjør vi?

Dagens løsning for gjennomfakturering er en såkalt midlertidig løsning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har flagget flere ganger at det vil komme endringer, men det drar ut i tid og det har så langt vært dårlig progresjon. De utredet en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm i 2015, og arbeidet pågår enda. Her er en rapport om emnet. Tibber vil fortsette å gi innspill til NVE for å få fortgang i en felles standard med balanserte betingelser, slik at du som kunde får:

  • Selv velge om du vil ha gjennomfakturering av nettleie 

  • En så lav kostnad som mulig ved å fjerne kravet om at de som selger strøm og viderefakturerer nettleie får store ekstrakostnader. 

I mellomtiden vil vi jobbe med alternative løsninger for å gi deg full oversikt over nettleie også, og så krysser vi fingrene for at arbeidet en god nasjonal standard for gjennomfakturering kan gå raskere. 

Bli Tibber-kunde
Publisert 1/1/2020
Linn Hege Helle
Head of Norway
Flere artikler