Hvordan fungerer strømstøtten?

mag-stromstotte-background-text

Strømprisene er høyere enn aldri før, og da er det kanskje i hvert fall et lite plaster på såret at man kan få strømstøtte. Hvordan denne strømstøtten fungerer, er kanskje ikke det enkleste i verden å forstå seg på, men her kommer en forklaring.

Desember 2021 innførte regjeringen en strømstøtte-ordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen er 55 % for desember, og 80 % for januar, februar og mars. Strømstøtten forlenges ut mars 2023. Det vil si at ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 80% av gjennomsnittlig strømpris for sitt prisområde per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva. Frem til og med desember 2022 dekkes 90%. Du kan lese mer om regjeringens strømtiltak her.

️Det er nettselskapet som håndterer ordningen, og kompensasjonen kommer på nettleiefakturaen (hvis du er Tibber-kunde kommer denne fakturaen separat, da Tibber ikke har gjennomfakturering). Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette. Du trenger ikke foreta deg noe, det skjer automatisk. Hvis kompensasjonsbeløpet er høyere enn nettleien vil det bli utbetalt til din konto.

Bli Tibber-kunde

Hvordan regne ut strømstøtten?

Det er snittprisen fra Nord Pool for ditt prisområde for den gjeldende måneden som bestemmer hvor mye støtte du får, ikke din personlige snittpris. Selv om alle Tibber-kunder har timespotpris fra Nord Pool er det snittprisen for hele måneden for ditt prisområde som avgjør om det blir støtte for ditt prisområde, og hvor mye det blir. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Det som har noe å si for strømstøtten er hvor høyt forbruk du har, og hvilket prisområde du bor i. Alle som bor i samme prisområde med likt antall kWt brukt forrige måned vil få den samme støtten. 

Snittprisen baserer seg på et flatt snitt, ikke et vektet snitt, altså et aritmetisk gjennomsnitt. Sagt på en annen måte – pris time 1 + pris time 2 + pris time n / antall timer = gjennomsnitt.

Eksempelet nedenfor er regnet ut med utgangspunkt i tall fra Power of data, altså hvor mye bruker en bolig på 175 kvm i en oktober-måned. Hvor mye bilen lades kommer helt an på bruken, men gjennomsnittet finner du tall på her.

Ulike prisområder

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands: sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor. Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette. Du kan også se Hallgeir Kvadsheim forklare det i Tibber Strømspesial under: 

Dette er et utdrag fra artikkelen som er publisert i vårt Support Center, du kan lese hele her.

Hva blir strømregningen etter strømstøtte?

Se hva du betaler etter strømstøtten ved å bruke kalkulatoren vår

Inkluderer månedsprisen mva.?

Hva du betaler etter strømstøtte

NOK 0

Estimert strømregning basert på gjennomsnittspris

NOK 0

Strømstøtteprosent 90%

NOK 0

*Maksimalt antall kWt som gir kompensasjon er 5000.

Publisert 3/9/2022
Solveig Bredli
Storyteller
Flere artikler