Tibber AS (”Tibbers”) policy om personuppgifter och integritet 

På Tibber behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Den här integritetspolicyn ger dig information om hur vi behandlar personuppgifter i Tibber och kommer ge dig som datasubjekt information om hur Tibber samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1. Integritetspolicy och den Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR)


Den här policyn har som syfte att ge dig information om hur Tibber samlar in och behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster och surfar på vår hemsida. Det är viktigt att du läser denna policy så att du som datasubjekt är medveten om hur och varför Tibber behandlar personuppgifter.

Tibber tar integritet på stort allvar, och åtar sig att säkra personuppgifter och alla användares rättigheter när det kommer till personuppgiftshantering, genom att följa den Europeiska Dataskyddsförordnigen (GDPR), oavsett om kunden är lokaliserad inom EU, i det europeiska samarbetsområdet, eller någon annanstans. 

Tibbers tjänster är inte avsedda för barn (det vill säga personer under 16 år) och Tibber samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn.

2. Tibber som personuppgiftsansvarig


Tibber är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med denna policy. Fullständigt namn och kontaktuppgifter är följande:

  • Företagsnamn: Tibber AS


  • Organisationsnummer: 916 276 338 (Norge)


  • E-postadress: hello@tibber.com


3. Personuppgifter vi samlar in


Med personuppgifter menas all information om en fysisk person som direkt eller indirekt kan härledas till den personen. Det inkluderar inte data där identiteten har blivit borttagen (anonymiserade data).

Tibber kan samla in, använda och överföra olika typer av data i följande kategorier:

Kontaktinformation som inkluderar namn, e-postadress, fysisk adress, telefonnummer, etc. Kontaktinformation inkluderar tillgångsinformation som användarnamn och krypterade lösenord. Information om ditt boende, som storlek på boendet, antal personer i hushållet, uppvärmningstyp, etc. Sensordata från anslutna appar och enheter, som smarta mätare och smarta termostater. Sensordata inkluderar tekniska data om enheten, som modell, enhetens tillstånd, som om den är på- eller avslagen, mätvärden, som energiförbrukning, temperatur och fuktighet. Data från elbilar, inklusive tekniska data om bilen, som modell, anpassningskoder, och om bilens tillstånd, som GPS-koordinater, energiförbrukning och batterinivå. Finansiell information, som kreditkortsinformation, bankkonto och fakturaadress. Transaktionsinformation, som beställningar av produkter och tjänster, leveransstatus, etc. Tekniska data är data som ges eller samlas in när du använder appen eller andra tjänster. Tekniska data inkluderar IP-adress, inloggningsinformation, typ av webbläsare och version av webbläsaren, inställningar för tidszon och platstjänster, plugins till din webbläsare inklusive versioner av dina plugins, operativsystem, plattform och annan teknologi på enheten du använder för att anväqnda appen eller andra tjänster. Användningsdata inkluderar information som genereras när du använder appen eller andra tjänster, som transaktioner, köp, inbjudningar av vänner, besöksperiod i applikationen, vilka sidor du besökt och vilka länkar du klickat på. Kommunikationsdata, är innehållet i alla kontakter med Tibber via e-post, telefon, chatt, formulär eller undersökningar.

Tibber samlar inte in känsliga personuppgifter som exempelvis avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexuell läggning. 

4. Rättslig grund för hantering av personuppgifter


Tibber behandlar personuppgifter med följande rättsliga grunder:

  • Behandlingen är tillåten genom ett tidigare samtycke från dig som datasubjekt. (Artikel 6(1)(a) GDPR)


  • Behandling är nödvändig för fullgörandet av avtal där du som datasubjekt är en part eller vidtar återfärder för att ingå ett avtal. (Artikel 6(1)(b) GDPR)


  • Behandlingen är nödvändning på grund av en rättslig förpliktelse som Tibber har. (Artikel 6 (1)(c) GDPR)


  • När behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse (eller en tredjeparts intressen) och när dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. (Artikel 6(1)(f) GDPR)


För att följa legala och regulatoriska skyldigheter hanteras datasubjektets personuppgifter när det är nödvändigt för att följa de lagar och regleringar som Tibber är skyldiga att följa. Med berättigat intresse anses Tibbers affärsintresse att bedriva vår verksamhet och för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster.

När något av det ovan nämnda inte är en tillräcklig rättslig grund för att hantera dina personuppgifter, kommer vi be om ett samtycke innan vi behandlar personuppgifterna. I detta fall kan du alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Tibber på hello@tibber.com.

Personuppgifter som behandlas Skäl till behandling Rättslig grund för behandling
Användningsdata, Tekniska dataNär vår webbsida används, samlar vi in personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server för att upprätta en anslutning, presentera innehåll, upptäcka attacker mot våra tjänster baserat på ovanliga aktiviteter eller felmeddelanden. Berättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Det berättigade intresset är att funktioner och tjänster ska fungera samt att förebygga skador.
Kontaktinformation, Kommunikationsdata, Tekniska dataFör kundsupport när kunder kontaktar Tibber med frågor om våra produkter eller tjänster via e-post, telefon eller chatt.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Kontaktinformation, Användningsdata, Information om ditt boendeFör att kunna teckna ett avtal i Tibber-appen.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Kontaktinformation, Information om ditt boende, Transaktionsdata, Finansiella data För att kunna teckna ett elavtal.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Information om ditt boende, Sensordata från anslutna appar och enheterFör att kunna göra analyser av din elförbrukning och för att kunna optimera din elförbrukning, t.ex. för smart elbilsladdning och smart temperaturstyrning.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Data från elbilarFör att kunna erbjuda smart elbilsladdning. Våra algoritmer använder bilens platsinformation för att kunna avgöra om den är hemma.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Information om ditt boendeFör att kunna göra jämförelser med liknande hem och för att kunna ge rekommendationer med syfte att sänka din energikostnad.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR), Berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR), Det berättigade intresset är baserat på att Tibbers analystjänster ska fungera.
Information om ditt boende, Sensordata från anslutna appar och enheterFör att kunna ge rekommendationer med syfte att sänka din energikostnad.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Sensordata från anslutna appar och enheterFör att kunna erbjuda information om din elanvändning i olika kategorier, t.ex. beteende, vad som alltid är på och elbilsladdning.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR) Berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) Det berättigade intresset är baserat på att Tibbers analystjänster ska fungera.
Transaktionsdata, Användningsdata, Finansiella dataFör att kunna behandla beställningar i Tibber store och hantera för eventuella garantiärenden.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
KontaktinformationFör att kunna följa upp förfrågningar om nya funktioner och felanmälningar.Berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) Det berättigade intresset är baserat på att Tibbers ska kunna följa upp och återrapportera till kunder.
Sensordata från anslutna appar och enheterFör att kunna verifiera att din enhet har använts under tidpunkter då belastningen på elnätet varit lägre.Berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR) Det berättigade intresset är baserat på att Tibbers ska kunna erbjuda ett lägre elpris.
Sensordata från anslutna appar och enheterFör att kunna upptäcka stora avvikelser i din elförbrukning som kan bero på fel i din elektriska utrustning.Fullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR), Berättigade intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR), Det berättigade intresset är baserat på att Tibbers analystjänster ska fungera.
5. Lagring och borttagning av personuppgifter


Tibber kommer endast lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet som personuppgifterna samlades in för, inklusive alla legala, bokföringsmässiga, eller rapportsmässiga krav. För personuppgifter som hanteras på grund av legala förpliktelser, kommer vi lagra personuppgifterna till den legala förpliktelsen är fullföljd. Under vissa omständigheter kan Tibber anonymisera data (så den inte längre går att associera med datasubjektet), för forskning eller statistiska skäl, och i dessa fall kan Tibber kan använda den anonymiserade informationen på obestämd tid.

För personuppgifter som vi samlat in genom samtyckte kommer vi lagra personuppgifterna till du återkallar ditt samtycke, eller till behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig.

6. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsskäl


Tibber använder personuppgifter för att erbjuda våra produkter och tjänster, inklusive specialerbjudanden, kampanjer, tävlingar eller rättigheter som kan vara av intresse för datasubjektet eller för sådant datasubjektet har intresse för.

Marknadsföringsmeddelanden kan skickas till datasubjekt i olika former, inklusive, men inte begränsat till, via Tibbers app, e-post, eller andra mobila meddelandetjänster. Marknadsföringen kommer endast ske i enlighet med relevant reglering och med mottagarens samtycke om det är nödvändigt. Om vi har ett pågående förhållande med mottagaren och mottagaren inte har indikerat att mottagaren inte vill mottaga marknadsföring, kan intressevägning tillämpas, istället för samtycke.

Samtycke kan återkallas när som helst. Vänligen kontakta hello@tibber.com eller avregistrera dig via länken i slutet på marknadsmeddelandet.  Om skälet till behandlingen är baserade på en intressevägning har du alltid rätt att avregistrera dig från ytterligare marknadsmeddelanden. Du kan göra det genom att kontakta hello@tibber.com eller avregistrera dig via länken i slutet på marknadsmeddelandet. 

För information om hur Tibber använder cookies och liknande teknologier i vår app och på vår hemsida, se vår Cookie-policy.

7. Delning och överföring av personuppgifter


Tibber kan behöva dela personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga eller andra tredjeparter om Tibber önskar att sälja, överföra eller slå samman delar av eller hela verksamheten. Om någon förändring av Tibbers verksamhet sker så kommer personuppgifterna fortsätta att behandlas på samma sätt som beskrivs i denna policy. Det kan inkludera potentiella köpare av en majoritetsandel av aktierna i Tibber, dotterbolag eller holdingbolag eller andra tredjeparter som betalningstjänster.

Tibber kräver att alla tredjeparter har respekt för att personuppgifter fortsättningsvis behandlas i enlighet med gällande lag. Tibber tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för deras egna skäl och endast enligt våra instruktioner. Tibber kan dela personuppgifter inom Tibber-koncernen. Om detta skulle innefatta en överföring till ett land utanför det europeiska samarbetsområdet, kommer dina personuppgifter att skyddas genom att alla bolag följer samma regler vid behandling av personuppgifter.

Om Tibber skulle överföra data utanför det europeiska samarbetsområdet kommer Tibber säkerställa samma skydd genom att implementera minst en av följande säkerhetsåtgärder:

  • Överföringen av personuppgifter kommer endast att göras till länder som har tillräckligt skydd av personuppgifter enligt Euroropakommissionen.


  • När särskilda tjänsteleverantörer används, ska standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om användas, vilka ger samma skydd som inom EU.


  • Om tjänsteleverantören är baserade i USA, ska Tibber säkerställa att leverantören har anslutit sig till så kallade Privacy Shield, för att säkerställa samma skydd som inom EU.


Tibber kan dela Sensordata från anslutna appar och enheter och data från elbilar med ditt nätbolag eller med Svenska Kraftnät i syfte att bevisa att din enhet eller elbil har bidragit till att stabilisera elsystemet.

8. Dina rättigheter 


När Tibber behandlar dina personuppgifter har du rätt till:

Begära tillgång till dina personuppgifter. Vid en begäran, ska Tibber bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och tillhandahålla dig med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vid en begäran kommer vi tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt att begära tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna).

Begära korrigering av personuppgifter som vi lagrar. Genom att ha tillgång till personuppgifter kan du säkerställa att de är riktiga. Det betyder att du kan begära icke fullständiga eller felaktiga data att bli rättat. Tibber kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifterna du tillhandahåller. Vissa personuppgifter kan du på egen hand korrigera i Tibber-appen.

Begära borttagning av dina personuppgifter. Det möjliggör att du kan be om att få dina personuppgifter, som vi inte har någon rättsligt grund att lagra, att bli raderade. Du kan också be oss om att radera din data, om du framgångsrikt utnyttjat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), och om vi skulle ha samlat in dina personuppgifter på ett otillåtet sätt, eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter enligt gällande lag. Notera att vi inte alltid kan godkänna din begäran om borttagning på grund av särskilda rättsliga grunder, som vi vid ett sådant tillfälle, kommer meddela till dig. Om dina personuppgifter har blivit raderade är det inte möjligt att återskapa dina personuppgifter. Det är ditt ansvar att spara dina personuppgifter före de raderas. 

Invända mot behandling av dina personuppgifter, när Tibber baserat behandlingen på en intressevägning (eller en intressevägning av en tredje part), och det är något med din särskilda situation som gör att du ha en invändning mot behandlingen, av skäl att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall, kan vi visa att vi har legitima själ att behandla dina personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter till vi har visat övertygande rättsliga grunder för behandlingen. Det möjliggör att du kan fråga och stoppa behandlingen av dina personuppgifter om du vill att vi ska fastställa uppgifterna riktighet; när vår behandling av data inte är tillåten, men du inte vill att den ska raderas; när du har behov för det, även om vi inte längre behöver det för att utöva eller försvara rättsliga åtgärder; eller om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter, men vi behöver verifiera att vi har tydliga rättsliga skäl för behandlingen.

Begäran om att invända mot automatiserade beslutsfattande och profilering eftersom du har rätt att inte vara föremål för endast automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, som påverkar dig, om inte sådan behandling är nödvändig för att ingå och fullföra kontraktet mellan dig och Tibber eller om du gett ditt uttryckliga samtyckte för sådan behandling.

Begäran om överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje-part. Vi kommer tillhandahålla till dig, eller till tredje-parten som du valt, dina personuppgifter, på ett strukturerat, vanligt använt format som en dator kan läsa, under förutsättning att den begärda informationen är tillhandahållen av dig, är behandlad med anledning av fullgörande av avtal eller baserad på samtycke, och under förutsättning att behandlingen av personuppgifter utförs på automatiserade sätt.

Återkalla samtycke när som helst i de fall vi baserat behandlingen av dina personuppgifter på endast samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtyckte när som helst. Om du återkallar ditt samtyckte är det möjligt att vi inte kan erbjuda vissa produkter och tjänster.

Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet i ditt hemland. Om du misstänker att vår behandling av dina personuppgifter inte följer dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Om du bor inom EU eller inom det europeiska samarbetsområdet, kan du lämna in klagomålet i ditt hemland. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för Tibber är norska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet) för all gränsöverskridande behandling av personuppgifter, i enlighet med GDPR Artikel 56. Om du önskar tillämpa någon av rättigheter nämna ovan ska du kontakta Tibber via kontaktuppgifterna nedan.

9. Säkerhet  


Tibber kommer använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att insamlad data, inklusive personuppgifter, kreditskortsuppgifter, lösenord eller annan konfidentiell information, inte kommer avslöjas, överföras, ges till, eller illegalt användas av obehöriga personer. I anslutning till det, ska Tibber med jämna mellanrum revidera våra system för att förhindra möjliga sårbarheter och attacker. 

Eftersom internet inte är en 100 % säker omgivning, kan inte Tibber säkerställa eller garantera säkerheten för informationen som överförs till Tibber-appen och våra tjänster, till var tid. Trots att informationen som skickas via vår app eller genom våra tjänster är krypterad, avråder Tibber dig att dela någon konfidentiell information på det sättet om det inte är nödvändigt.

10. Ändringar


Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalet. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi meddela dig på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

11. Kontakta oss


Länk till vår hemsida: 
https://tibber.com/se/ E-post: 
hello@tibber.com E-post partner: partner@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AS 
Luntmakargatan 90
 SE-11351 Stockholm
 Sverige

Organisationsnummer: 
916 276 338 (Norge)

Svenskt momsregistreringsnummer: 
SE502077802201

Andra Tibber bolag som inkluderas i detta avtal: Tibber AB
 Luntmakargatan 90
 SE-11351 Stockholm
 Sverige

Organisationsnummer: 
559047–8532 (Sverige)

Svenskt Momsregistreringsnummer:
 SE559047853201

Avtalet gäller från 2020-10-28