Våre avtalevilkår

Generelt

Tibber Norge AS (Tibber) bruker standardvilkårene for strøm slik du (Kunden) finner dem på Forbrukerombudets nettsider - i tillegg til det vi oppsummerer nedenfor.

Som kunde gir du Tibber fullmakt til å gjøre dette:

 • Motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at Tibber kan formidle helheten av energikostnadene. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet forblir uforandret. Fullmakten omfatter også rett til å motta tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner, hvorpå tilgodebeløpet skal formidles til kunden gjennom vanlige, månentlige oppgjør (det vil variere fra nettselskap til nettselskap om vi har faktisk felles faktura med nettleie på plass, dette vil stå i bekreftelses e-post fra Tibber).

 • Hente informasjon fra nettselskapet for registrering av Tibber som leverandør på ny adresse ved flytting og hente historiske forbruksdata.

 • Gjøre kredittvurdering av kunden.

 • Styre og hente inn informasjon fra eventuelt tilknyttet smarthus-utstyr slik at det gir best besparelse.

Praktiske eventualiteter

 • Kunden vil være direkte part med nettselskapet, selv om Tibber kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden, som eksempelvis formidle faktura av nettleie.

 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via Tibber sin app, e-post eller chat. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

 • Om Kunde sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Tibber få beskjed om dette 5 dager før utflytt grunnet reglene i det norske strømmarkedet.

Strømprisen er enkel og rettferdig

Tibber har ingen fortjeneste i sin strømpris, men har kun fortjeneste av medlemsavgift og salg av ekstrautstyr. Derfor kan du være trygg på at den strømprisen du får, alltid er uten marginpåslag fra Tibber. 

Strømavtalen forutsetter et medlemskap i Tibber appen på 39 kr per måned per bolig.

All strøm som selges gjennom Tibber har opprinnelse fra fornybar kraftproduksjon. Sertifikat for opprinnelse er inkludert i prisen. Du kan selv følge med på hvor din strøm har opprinnelse ifra gjennom appen.

 • Strømpris: Nord Pool spot per time. Det kan oppnås lavere pris enn Nord Pool spot om du har smart varmestyring eller smartlading med utvalgt teknologi fra Tibber.

 • Et påslag per kWt går utelukkende til å dekke kostnader som elsertifikater og andre kostnader med strømhandelen, derav Tibber har null fortjeneste. Påslaget utgjør maksimalt 1,9 øre per kWt avhengig av produsent og tid på året - dette følger du i appen. 

 • Et tillegg på 3,9 øre per kWt tilkommer kunder med Nabostrøm (historisk avtale).

Den nøyaktige prisen per kWt inklusiv påslaget følger du til enhver tid i Tibber appen.

Om du har solceller

Om kunden har strømproduksjon fra solceller på sin egen private bolig, kan kunden ta del selge overskuddet gjennom Tibber. For hver kWt som kunden eksporterer fra egen bolig blir kunden kompensert med 100 øre per kWt. Det er en begrensing på 1000 kWt eksportert i denne ordningen (historiske kontrakter hos Tibber og Otovo Nabostrøm har andre vilkår). Overstiges dette blir kunden betalt Nord pool spotpris per time for sitt område.

Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte.

Hvordan vi håndterer dette med betaling

 • Leveransen fra Tibber starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, vanligvis 2 uker etter bestillingstidspunktet.

 • Tibber sender faktura en av de første dagene etter ferdig leveransemåned. Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har Tibber anledning til å estimere basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.

 • Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer en av de første dagene etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig.

 • Dersom kunden har oppgitt betalingskort eller annen form for elektronisk og automatisk betaling belastes faktura automatisk.

 • Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

 • Dersom faktura av nettleie formidles gjennom Tibber og det forekommer mislighold fra kundens side, kan Tibber gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet.

 • Dersom kunden ikke betaler Tibber innen forfallsdato, kan Tibber eller Tibbers partnere sende varsel om purring via app, e-post eller mobiltelefon. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 70.

Det er selvsagt mulig å angre

Kunden har 14 dagers angrerett, som kan nyttes ved at kunden informerer Tibber gjennom chat eller e-post.

Sist oppdatert: 5. mai 2020