Våre avtalevilkår

Generelt

Tibber Norge AS (Tibber) bruker standardvilkårene for strøm slik du (Kunden) finner dem på Forbrukerombudets nettsider - i tillegg til det vi oppsummerer nedenfor.

 • Motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at Tibber kan formidle helheten av energikostnadene. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet forblir uforandret. Fullmakten omfatter også rett til å motta tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner, hvorpå tilgodebeløpet skal formidles til kunden gjennom vanlige, månentlige oppgjør.

 • Hente informasjon fra nettselskapet for registrering av Tibber som leverandør på ny adresse ved flytting og hente historiske forbruksdata.

 • Gjøre kredittvurdering av kunden.

 • Styre og hente inn informasjon fra eventuelt tilknyttet smarthus-utstyr slik at det gir best besparelse.

Praktiske eventualiteter

 • Kunden vil være direkte part med nettselskapet, selv om Tibber kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden, som eksempelvis formidle faktura av nettleie.

 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via Tibber sin app, e-post eller chat. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Strømprisen er enkel og rettferdig

Strømprisen baserer seg på at Tibber ikke har noen fortjeneste ved strømsalg, men har kun fortjeneste av medlemsavgift og salg av ekstrautstyr. Strømavtalen forutsetter et medlemskap i Tibber appen på 39 kr per måned per bolig.

All strøm som selges gjennom Tibber har opprinnelse fra fornybar kraftproduksjon. Sertifikat for opprinnelse er inkludert i prisen. Du kan selv følge med på hvor din strøm har opprinnelse ifra gjennom appen.

 • Strømpris: Nord Pool spot per time. Det kan oppnås lavere pris enn Nord Pool spot om du har smart varmestyring eller smartlading med utvalgt teknologi fra Tibber.

 • Et påslag per kWt går utelukkende til å dekke lovpålagte elsertifikater, derav Tibber har null fortjeneste. Påslaget utgjør maksimalt 2,9 øre per kWt avhengig produsent og tid på året - dette følger du i appen. Et tillegg på 3,9 øre per kWt tilkommer kunder med Nabostrøm.

Den nøyaktige prisen per kWt inklusiv påslaget følger du til enhver tid i Tibber appen.

Om du har solceller

Om kunden har strømproduksjon fra solceller på sin egen private bolig, kan kunden ta del selge overskuddet i en ordning som heter Tibber Solarset. For hver kWt som kunden eksporterer fra egen bolig blir kunden kompensert med 100 øre per kWt. Det er en begrensing på 1000 kWt eksportert i denne ordningen (historiske kontrakter, inklusiv Nabostrøm, har andre øvre grenser). Overstiges dette blir kunden betalt Nord pool spotpris per time for sitt område.

Kunden må ta kontakt med Tibber kundeservice (epost eller chat) for å be om deltagelse i ordningen. Da vil Tibber håndtere de praktiske tingene med kundens nettselskap. Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte.

Hvordan vi håndterer dette med betaling

 • Leveransen fra Tibber starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, vanligvis 2 uker etter bestillingstidspunktet.

 • Tibber sender faktura en av de første dagene etter ferdig leveransemåned. Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har Tibber anledning til å estimere basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.

 • Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer en av de første dagene etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig.

 • Dersom kunden har oppgitt betalingskort eller annen form for elektronisk og automatisk betaling belastes faktura automatisk.

 • Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

 • Dersom faktura av nettleie formidles gjennom Tibber og det forekommer mislighold fra kundens side, kan Tibber gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet.

 • Dersom kunden ikke betaler Tibber innen forfallsdato, kan Tibber eller Tibbers partnere sende varsel om purring via app, e-post eller mobiltelefon. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 70.

Det er selvsagt mulig å angre

Kunden har 14 dagers angrerett, som kan nyttes ved at kunden informerer Tibber gjennom chat eller e-post.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019

De beste innkjøpsprisene

Strømprisene varierer hver time, hver dag. Tibber har en helt unik digital plattform som handler strømmen automatisk for deg. Det gjør at vi alltid har en lavere kostnad enn de gamle strømselskapene. Slik kan vi garantere at du får strøm uten ekstra marginpåslag, bare faktisk strømpris inkludert de lovpålagte kostnadene som moms og elsertifikater.

Sjekk strømprisen hjemme hos deg

Finn nåværende strømpris der du bor. Se også historikk, slik at du også kan sammenligne.

Strømprisen varierer avhengig av hvor i landet du bor. Angi postnummer slik at vi kan gi korrekt pris.

Opp til 26 % lavere strømpris

Strømprisene oppgitt over inkluderer lovpålagte avgifter, ca 2,6 øre i elsertifikat og 25% MVA (fritak for MVA i Nord Norge) - og inkluderer selvfølgelig garantert opprinnelse fra fornybare produsenter. Du følger selv opprinnelsen til strømmen som handles i appen.

Strømprisene hos Tibber er 13% under snittet av de vanlige strømselskapene og så mye som 26% lavere enn de dyreste strømavtalene (målt September 2019).

Tibber abonnementet koster 39 kr per måned og inkluderer tilgang til alle integrasjoner (Power-ups) og analyser i appen slik at du kan utnytte når strømprisen er lavest i løpet av døgnet.

Utnytt timene med lavest strømpris

Har du eksempelvis en elbil, kan du bruke funksjonen Smartlading i Tibber appen. Da beregner vi hvor lang tid det vil ta å fylle opp batteriet og planlegger ladingen slik at de timene med lavest strømpris utnyttes mest.

Lader du gjennom en Easee ladeboks garanterer vi deg 20% lavere strømpris for strømmen du tanker elbilen med.