Privacybeleid

Tibber respecteert je privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Tibber en geeft jou als betrokkene informatie over hoe Tibber je persoonsgegevens verwerkt en behandelt.

De hierin genoemde voorwaarden van applicatie, diensten en andere voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de voorwaarden gedefinieerd in Tibber's algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

1. Privacybeleid en regelgeving persoonsgegevens

Dit privacybeleid is bedoeld om je informatie te geven over hoe Tibber persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door het gebruik van de Tibber-websites. Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, zodat jij als betrokkene volledig op de hoogte bent van hoe en waarom Tibber persoonsgegevens verwerkt.   Tibber neemt privacy serieus, en als toezegging van het beveiligen van persoonlijke gegevens en de privacyrechten van de gebruikers, voldoet Tibber aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) voor al haar gebruikers, ongeacht of de gebruiker een individu is dat zich in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of elders bevindt.   De diensten van Tibber zijn niet bedoeld voor kinderen (d.w.z. personen jonger dan 16 jaar) en Tibber verzamelt niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot kinderen.

2. Tibber als verantwoordelijke

Tibber is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens dit privacybeleid. De volledige naam van de rechtspersoon en contactinformatie voor Tibber zijn als volgt:

  • Bedrijfsnaam: Tibber Nederland BV

  • Registratienummer Kamer van Koophandel: 80004245

  • E-mailadres: hello@tibber.com 

3. Verwerkte persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt alle informatie verstaan over een natuurlijke persoon die direct of indirect met die persoon in verband kan worden gebracht. Het omvat geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Tibber kan verschillende soorten persoonsgegevens in de volgende categorieën verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven:

Contactinformatie, waaronder naam, e-mail- en fysiek adres, telefoonnummer, enz. Contactinformatie omvat toegangsinformatie, zoals gebruikersnaam en gecodeerd wachtwoord. 

Informatie over je huis/appartement, zoals grootte, aantal bewoners, middelen voor verwarming, enz. 

Sensorgegevens van aangesloten apps of apparaten, zoals slimme meters en slimme thermostaten. Sensorgegevens omvatten technische gegevens van het apparaat, zoals model, toestand van het apparaat (bijv. of het apparaat aan of uit staat) en metingen (zoals energieverbruik, temperatuur en luchtvochtigheid).

Gegevens van elektrische auto's, met inbegrip van technische gegevens van de auto (zoals model en aanpassingscodes) en de staat van de auto (zoals GPS-coördinaten, energieverbruik en batterijniveau).

Financiële gegevens, zoals creditcardnummer, vervaldatum en factuuradres, transactiegegevens (zoals aankoop producten of diensten) en status van levering. 

Technische gegevens zijn gegevens die worden verstrekt of verzameld bij het gebruik van de toepassingen en diensten, waaronder internetprotocol-adres (IP-adres), inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplugtypen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de toepassingen en diensten.

Gebruikersgegevens omvatten informatie die wordt gegenereerd bij het gebruik van de applicaties en diensten, zoals transacties, aankopen, verwijzingsbron, de bezoekperiode op de applicaties, bekeken pagina's en klikken op links.  Communicatiegegevens omvatten de inhoud van elk contact met Tibber door middel van e-mail, telefoonchat of anderszins ingevulde online formulieren of enquêtes.

4. Grondslag en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Tibber verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag: De verwerking is toegestaan door eerdere toestemming van jou als de betrokkene (Art. 6, lid 1, onder a), AVG). 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten (Art. 6, lid 1, onder b), AVG). 


De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Tibber is onderworpen (Art.6, lid 1, onder c), AVG).


Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen (Art. 6, lid 1, onder f), AVG). 


Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van de persoonsgegevens van de betrokkene wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan Tibber is onderworpen. Onder gerechtvaardigd belang wordt verstaan het belang van het bedrijf Tibber bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen de klanten goede diensten te verlenen. 

Wanneer het bovenstaande niet voldoende is om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij voorafgaand aan de verwerking om toestemming van de betrokkene vragen. In dat geval kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dat doen door contact met ons op te nemen via hello@tibber.com of via onze chat.

Persoonsgegevens die worden verwerktDoel Rechtsgrondslag voor de verwerking
Gebruikersgegevens, Technische gegevens.Wanneer je onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die jouw browser aan onze server doorgeeft voor de juiste totstandbrenging van de verbinding, de presentatie van de inhoud van de dienst, de opsporing van aanvallen op onze site op basis van ongebruikelijke activiteiten of foutdiagnose.Legitiem belang/Art. 6, lid 1 (f), AVG. Het legitieme belang is gebaseerd op het belang van de goede werking van de diensten, de beveiliging van gegevens en bedrijfsprocessen, het voorkomen van misbruik, het voorkomen van schade veroorzaakt door ingrepen in informatiesystemen.
Contactinformatie, Communicatiegegevens, Technische gegevensKlantenservice: Klanten die contact opnemen met Tibber met vragen over diensten of producten via e-mail, telefoon of chat.Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Contactinformatie, Gebruikersgegevens, Informatie over je huis/appartementAanmelden voor diensten in de Tibber-app.Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Contactinformatie, Informatie over je huis/appartement, Transactiegegevens, Financiële gegevens Aanmelden voor een energiecontract bij Tibber Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Informatie van je huis/appartement, sensor- en metergegevens van apps of apparaten die verbonden zijn met Tibber.Deze informatie is nodig om een analyse te maken van je stroomverbruik en je oplossing voor stroomverbruik aan te bieden, zoals slim opladen en slim verwarmen.Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Gegevens van elektrische autoTibber gebruikt de gegevens van de elektrische auto om zijn slimme oplaadservice aan te bieden. Algoritmes analyseren de locatie van de auto om deze op te laden wanneer de auto thuis is. Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Informatie over je huis/appartementOm vergelijkingen te maken met andere gebruikers om gebruikers tips te geven om energiekosten te verlagen. Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Informatie van je huis/appartement, sensor- en metergegevens van apps of apparaten die verbonden zijn met Tibber.Om gebruikers tips te geven om energiekosten te verlagen.Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Sensor- en metergegevens van apps of apparaten die verbonden zijn met Tibber.Om informatie te verstrekken over je elektriciteitsverbruik in categorieën, zoals gedrag, altijd aan en opladen van elektrische auto's.Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
Transactiegegevens, Gebruikersgegevens, Financiële gegevensDeze informatie is nodig om je bestelling in de Tibber Store te verwerken en om eventuele garantie-uitgaven af te handelen. Uitvoering van het contract/Art. 6, lid 1 (b), AVG.
ContactinformatieOm in staat te zijn functionaliteitsverzoeken en bugmeldingen op te volgen.Legitiem belang/Art. 6, lid 1 (f), AVG. Het legitieme belang is gebaseerd op het belang om antwoorden te geven op jouw functieverzoeken en bugmeldingen.
5. Bewaren en verwijdering van persoonsgegevens 


Tibber zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, met inbegrip van eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. 

Voor persoonsgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten, zullen wij de persoonsgegevens verwerken totdat aan de wettelijke vereisten is voldaan, of totdat de gegevens niet meer worden vereist door overheidsinstanties, niet nodig zijn voor de verwerking of als de persoonsgegevens niet nodig zijn om onze rechtspositie te waarborgen. In bepaalde omstandigheden kan Tibber echter persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer in verband kunnen worden gebracht met de betrokkenen) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, onder meer om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren, in welk geval Tibber deze informatie voor onbepaalde tijd kan gebruiken.

Voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van jouw toestemming, zullen wij de persoonsgegevens verwerken totdat jij je toestemming intrekt of, indien de verwerking van persoonsgegevens niet nodig is, eerder. 

6. Verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden


Tibber gebruikt persoonsgegevens om producten of diensten aan te bieden, met inbegrip van speciale aanbiedingen, promoties, prijsvragen of aanspraken die interessant kunnen zijn voor de betrokkenen of waarvoor de betrokkene in aanmerking kan komen. 

Marketingberichten kunnen naar de betrokkenen worden gestuurd op verschillende manieren, inclusief maar niet beperkt tot elektronische post, short message service (sms), en andere mobiele berichtendiensten. Marketing zal alleen plaatsvinden in overeenstemming met de relevante regelgeving, en met toestemming van de ontvanger indien vereist. Indien wij een lopende relatie hebben met de ontvanger en de ontvanger ons niet heeft aangegeven geen marketing te willen ontvangen, is toestemming wellicht niet vereist. 

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Neem hiervoor contact met ons op via hello@tibber.com of meld je af aan het eind van een marketingbericht via de getoonde link. 

Indien de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mail.

7. Delen en doorgeven van persoonsgegevens 


Het kan zijn dat Tibber persoonsgegevens moet delen met onze gegevensverwerkers of derden als Tibber delen van het bedrijf of activa wil verkopen, overdragen of samenvoegen. Als er een verandering plaatsvindt in het Tibber-bedrijf, kan een overnemende partij jouw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring. Dit kunnen potentiële kopers van activa of aandelen in Tibber zijn, andere entiteiten in de Tibber-groep, zoals dochterondernemingen of holdings of andere derde partijen, zoals betaaldiensten.

Tibber eist van alle derde partijen dat zij de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Tibber staat onze externe dienstverleners niet toe om persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staat hen alleen toe om persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Tibber deelt persoonsgegevens binnen de Tibber-groep van bedrijven. Als dit inhoudt dat jouw gegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven, worden de persoonsgegevens beschermd door te eisen dat alle groepsmaatschappijen dezelfde regels volgen bij het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, zal Tibber ervoor zorgen dat deze gegevens een vergelijkbare mate van bescherming krijgen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

  • Doorgifte van persoonsgegevens zal alleen plaatsvinden naar landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens.

  • 
Waar gebruik wordt gemaakt van bepaalde dienstverleners, zal Tibber de EG-modelclausules gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming geven die ze in Europa hebben.


  • Waar in de VS gevestigde dienstverleners worden gebruikt, kan Tibber gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield, dat vereist dat zij een vergelijkbare bescherming bieden aan persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. 


8. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 


Wanneer Tibber jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om:

Inzage te vragen in je persoonsgegevens. Op jouw verzoek zal Tibber bevestigen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en je informatie verstrekken over hoe wij de persoonsgegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij je een kopie van die persoonsgegevens. Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). 

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Als je toegang hebt tot je persoonsgegevens, kun je de juistheid van je persoonsgegevens controleren. Zo kun je onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over je bewaren laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die je ons verstrekt. Je kunt zelf bepaalde persoonlijke gegevens corrigeren in de Tibber-app. 

Verzoek om verwijdering van je persoonlijke gegevens. Hiermee kun je ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, waarvoor wij geen reden hebben om ze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van je recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij je gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Merk echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan je verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die je indien van toepassing, op het moment van je verzoek zullen worden meegedeeld. 

Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets aan jouw specifieke situatie is waardoor je bezwaar wil maken tegen verwerking op deze grond omdat je van mening bent dat dit van invloed is op je fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om je informatie te verwerken die zwaarder wegen dan je rechten en vrijheden.

Verzoek tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen. Zo kun je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten als je wil dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar je niet wil dat wij ze wissen; als je wil dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat je ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims; of als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens en wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken.

Verzoek om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering, aangezien je het recht hebt om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, die op jou betrekking heeft, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen jou en ons of je jouw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking geeft. 

Verzoek om overdracht van je persoonsgegevens aan jou of aan een derde. Wij zullen jou of een door jou gekozen derde, je persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, mits de gevraagde gegevens die door jou worden verstrekt, wordt verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst of op basis van toestemming, en op voorwaarde dat de verwerking van persoonsgegevens met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd.

Toestemming op elk moment intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je hebt het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Als je je toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij je bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen je op het moment dat je je toestemming intrekt, laten weten of dit het geval is.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar je woont. Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Als je inwoner bent van een EU- of EER-lidstaat, kun je dit doen in het land waar je woont. De verantwoordelijke leidende toezichthoudende autoriteit voor Tibber is echter de Noorse Gegevensinspectie (Datatilsynet) voor haar grensoverschrijdende verwerkingsactiviteiten, in overeenstemming met AVG-artikel 56. 

Als je een van de hierboven uiteengezette rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen met Tibber via de hierboven verstrekte contactgegevens. 

9. Beveiliging van gegevens


Tibber zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat geregistreerde gegevens, inclusief persoonsgegevens, creditcardgegevens, wachtwoord en eventuele vertrouwelijke informatie, niet openbaar worden gemaakt, overgedragen, gegeven aan of illegaal gebruikt worden door onbevoegde personen. In verband hiermee zal Tibber zijn systeem regelmatig controleren om mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen te voorkomen. Aangezien het internet echter geen 100% veilige omgeving is, kan Tibber van tijd tot tijd de veiligheid van informatie die naar de Tibber-app en onze diensten wordt verzonden, niet garanderen of waarborgen. Hoewel informatie die via de app en onze diensten wordt verzonden versleuteld is, adviseert Tibber je voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke informatie die via deze weg wordt gecommuniceerd. 

10. Wijziging van het privacybeleid


Wij zullen elke substantiële wijziging en aanpassing van dit privacybeleid (indien van toepassing) bekendmaken via de app of via andere contactmiddelen, zoals e-mail en/of telefoon.