Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Personvernerklæring – Behandling av personopplysninger på Tibbers nettside

Når du besøker eller samhandler med nettsiden til Tibber Norge AS ("Tibber") behandler vi dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger knyttet til nettsiden.

Denne personvernerklæringen dekker ikke behandling av personopplysninger i Tibber-appen. Behandling som foregår der omfattes av Tibber AS sin personvernerklæring for Tibber-appen, se her.

Vi i Tibber ønsker å være åpne om hvordan vi håndterer dine personopplysninger slik at du kan være trygg hos oss. Vi selger aldri personopplysningene dine til andre selskaper. Tibber er en del av Tibber-konsernet med virksomhet i flere europeiske land, og dine personopplysninger vil kunne behandles av ansatte i de ulike konsernselskapene. Vi har imidlertid sørget for at personopplysningene dine har samme beskyttelse uavhengig av hvor i konsernet de behandles, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende personvernregler, interne instrukser og prosedyrer. Se vår liste over Tibber-selskaper her.

Personvernerklæringen spesifiserer hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler og til hvilke formål. En mer detaljert oversikt og forklaring av disse kategoriene, med eksempler på personopplysninger, finner du her.

Vi har også en spesiell personvernerklæring for når du vil bli eller er strømkunde, handler i vår nettbutikk eller på annen måte har et kundeforhold til oss. Les mer her.

GENERELL INFORMASJON

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen er:

Selskapsnavn: Tibber Norge AS Organisasjonsnummer: 917 245 975 E-postadresse: hello@tibber.com

VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER PÅ VÅR NETTSIDE:

WEBBHOTELL/HOSTING

Tibbers nettside har en ekstern tjenesteleverandør som host. Hosting av nettsiden finner sted i EU/EØS, og personopplysninger som samles inn på nettsiden lagres på serverne til tjenesteleverandøren.

Kategorier av personopplysninger (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier med eksempler)

  • Tekniske data

Rettslig grunnlag: Vår berettigede interesse i nettsidens funksjon. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å tilby nettsidens funksjonaliteter til deg. Behandlingen anses ikke som sensitiv. Derfor er våre interesser nødvendige og proporsjonale med formålet, og overstiger klart de mulige personvernulemper.

Når legitim interesse er behandlingsgrunnlaget kan du kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan vi har vurdert våre og dine interesser.

Deling av data: Dataene deles med vår eksterne tjenesteleverandør som hoster nettsiden.

TILGANG TIL OG LAGRING AV INFORMASJON PÅ ENHETEN DIN

Når du bruker nettsiden vår kan visse opplysninger lagres på enheten din, for eksempel informasjon knyttet til IP-adressen din eller til informasjonskapsler. Denne tilgangen eller lagringen kan innebære videre behandling av personopplysninger i samsvar med GDPR.

I tilfeller der en slik prosess tjener andre formål (f.eks. behovsbasert utforming av nettsiden vår), vil vi innhente ditt samtykke. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

For mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger og det relevante behandlingsgrunnlaget i denne sammenhengen viser vi til det følgende om de spesifikke behandlingsaktivitetene på nettsiden vår.

FOR BEHANDLING AV SERVER-LOGGFILER

Når du besøker Tibbers nettside lagres tekniske data i loggfiler. Loggfilene behandles for å evaluere sikkerheten og stabiliteten til systemet, så vel som for administrative formål.

Kategorier av personopplysninger (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier og eksempler)

  • Tekniske data (dato og klokkeslett for samtale, filnavn, samtalekilde, status, nettleser og operativsystem, (fullstendig) IP-adresse til anropsenheten, mengden data som overføres etc.)

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse i å opprettholde funksjonalitet og beskytte nettsiden. Denne behandlingen er nødvendig for å evaluere sikkerheten og stabiliteten til systemet på nettsiden vår. Behandlingen anses ikke som sensitiv. Derfor er våre interesser nødvendige og proporsjonale med formålet, og overstiger klart de mulige personvernulemper.

Når legitim interesse er behandlingsgrunnlaget kan du kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan vi har vurdert våre og dine interesser.

Oppbevaringsperiode: Av tekniske sikkerhetsgrunner, spesielt for å forhindre forsøk på å angripe webserveren vår, kan vi midlertidig lagre disse dataene. Dataene blir slettet etter senest 7 dager.

FOR Å HÅNDTERE FORESPØRSLER

Når du kontakter Tibber med spørsmål og kommentarer uten å være kunde hos Tibber, og/eller hvis dine spørsmål og kommentarer kommer inn utenfor vår vanlige kundeservicekanal, behandler Tibber opplysningene for å kunne hjelpe deg. Det kan gjelde kommunikasjon i ulike kanaler, for eksempel sosiale medier, e-post eller chat. 

Kategorier av personopplysninger: (Se her for en nærmere beskrivelse av kategorier med eksempler)

  • Identitetsopplysninger

  • Kontaktopplysninger

  • Kommunikasjon

  • Andre opplysninger du velger å dele med oss

Behandlingsgrunnlag: Berettiget interesse; for å kunne svare på spørsmål og kommentarer fra deg.

Lagringstid: For dette formål lagres personopplysningene så lenge forespørselens art tilsier det. Kommunikasjon i digitale kanaler fjernes når den ikke lenger har noe formål.

Deling av opplysninger: Personopplysningene kan bli delt med andre selskaper i Tibber-konsernet for at du skal få så gode svar som mulig. Hvis vi må søke svar utenfor Tibber-konsernet vil ikke personopplysningene dine følge med selve spørsmålet, med mindre det er en forutsetning for å kunne få rett svar, men i så tilfelle bare opplysninger som er relevante for formålet.

NÅR VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER

Tibbers nettside bruker såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres enten midlertidig under en økt eller permanent på enheten din. Informasjonskapsler som lagres midlertidig under en økt slettes automatisk på slutten av besøket. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem selv eller til nettleseren du bruker sletter dem automatisk.

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, da noen funksjoner på nettsiden ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller språkinnstillingene). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller vise reklame.

Vi har en detaljert beskrivelse av hvilke informasjonskapsler som er satt på nettsiden vår, og hvilke andre verktøy og analysetjenester som brukes. Du finner beskrivelsen her.

YTTERLIGERE INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

LAGRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Tibber vil beholde dine personopplysninger, utover det som er forklart ovenfor, bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som personopplysningene opprinnelige ble samlet inn for, inkludert eventuelle rettslige, regnskapsmessige eller rapporteringspliktige krav.

Personopplysninger som behandles for å overholde rettslige krav vil vi behandle til det rettslige kravet er oppfylt, herunder inntil opplysningene ikke er påkrevd oppbevart av offentlige myndigheter, ikke lenger er nødvendige for behandlingen eller ikke er nødvendige for å beskytte våre rettslige interesser. Under visse omstendigheter kan Tibber imidlertid anonymisere personopplysningene (slik at de ikke lenger kan knyttes til de registrerte) for forskning eller statistiske formål, inkludert å utvikle og forbedre tjenestene våre. I så fall kan Tibber bruke de anonymiserte opplysningene på ubestemt tid.

For personopplysninger som behandles på grunnlag av ditt samtykke, vil vi behandle personopplysningene til du trekker tilbake samtykket ditt eller, hvis behandlingen av slike data ikke er nødvendig, tidligere.

DELING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Tibber må kanskje dele personopplysninger med våre databehandlere eller andre tredjeparter hvis Tibber ønsker å selge, overføre eller slå sammen deler av virksomheten eller eiendelene. Hvis Tibbers virksomhet endres kan personopplysningene dine fremdeles behandles på samme måte som angitt i denne personvernerklæringen. Dette kan omfatte potensielle nye aksjonærer i Tibber, andre selskaper i Tibber-konsernet, for eksempel datterselskaper eller holdingselskaper, eller andre tredjeparter som betalingstjenester.

Tibber krever at alle tredjeparter respekterer personopplysningene dine, beskytter dem godt og behandler dem lovlig.

HVOR BEHANDLER VI DATAENE DINE?

Vi behandler nesten utelukkende personopplysninger innen EU/EØS, og for eksempel bruker vårt sentrale IT-system bare skytjenester innen EU/EØS.  Vi streber alltid etter at personopplysninger skal behandles i EU/EØS, men i isolerte tilfeller kan noen av våre IT-tjenesteleverandører behandle personopplysningene i tredjeland (hovedsakelig USA eller Storbritannia). I et slikt tilfelle vil vi sørge for at personopplysningene behandles sikkert og med samme beskyttelsesnivå som i EU/EØS gjennom ett av følgende tiltak:

  • Overføring av personopplysninger vil kun bli gjort til land som har tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger som bestemt av EU-kommisjonen.

  • Når spesifikke tjenesteleverandører brukes, skal standard personvernbestemmelser og eventuelle tillegg som EU-kommisjonen har bestemt, brukes, som gir samme beskyttelse som i EU.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Når vi behandler personopplysningene dine hos oss har du visse rettigheter. For eksempel kan det være å be om et registerutdrag eller få informasjonen din korrigert. Her går vi gjennom hvilke rettigheter du har, og hvordan du gjør hvis du vil bruke noen.

ENDRINGER I RETNINGSLINJENE

Vi prøver hele tiden å forbedre og utvikle tjenestene våre, og kan derfor gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Når vi gjør vesentlige endringer vil vi varsle deg på en måte som er passende etter omstendighetene. I tilfelle mindre endringer som ikke har en vesentlig innvirkning på deg, for eksempel mindre språklige endringer, vil vi ikke varsle deg. Datoen da de siste endringene ble publisert vises alltid nedenfor og endringsloggen finner du her.

Vi håper du digger Tibber!

Versjon: 2023-02